StoryEditor

Warsztaty VAT w Inowrocławiu

Dziś odbyło się ostatnie seminarium VAT z naszą redakcją w 2016 r. – tym razem w Inowrocławiu. Dwa dni wcześniej byliśmy w Lesznie i Barzkowicach.
09.12.2016., 10:12h

– Jestem podatnikiem VAT od 10 lat i zajmuję się produkcją mleka. W związku z chorobą rozważam wydzierżawienie lub sprzedaż stada krów. Osoba zainteresowana chciałaby płacić za stado w ratach w ciągu 3 lat. Zaopatrzenie w pasze podstawowe byłoby po mojej stronie. W jaki sposób rozliczyć VAT od takiej transakcji? – pytał jeden z naszych Czytelników.

Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej, nasz ekspert VAT stwierdził: zakładamy „prostą” dzierżawę, czyli docelowo krowy nie przejdą na własność dzierżawcy. Bo gdyby rozważyć docelowo przejście na własność stada, mielibyśmy do czynienia z umową podobną do leasingu.

W takim przypadku należy zawrzeć umowę dzierżawy stada z dokładnym wyliczeniem numerów krów i opisem stanu fizycznego oraz z określeniem terminów płatności czynszu, np. miesięcznie lub kwartalnie. Faktury VAT należy wystawić z upływem każdego okresu wymienionego w umowie, ze stawką 23% (nie jest to usługa rolnicza!). Należy zwrócić uwagę, że dzierżawa tak delikatnej materii jak stado krów niesie duże ryzyko dla właściciela, którego nie da się całkowicie wyeliminować na podstawie umowy.

Stado na raty

W przypadku sprzedaży stada na raty pozostaje problem zabezpieczenia interesu prawnego sprzedawcy. Z punktu widzenia przepisów VAT sprzedaż na raty nie różni się od „zwykłej” sprzedaży. Należy wystawić w dacie wydania stada fakturę VAT ze stawką 8% na całą kwotę i rozliczyć (odprowadzić VAT). Raty w nominale „netto” powinny być ustalone w umowie kupna-sprzedaży a dodatkowym zabezpieczeniem może być weksel. Z oczywistych względów pierwsza rata powinna być w wielkości co najmniej równej należnemu VAT z faktury. Tak więc kolejne raty będą całkowicie poza VAT a stado krów od razu staje się własnością nabywcy, mimo że należność nie została zapłacona.

Sprzedaż zwykła

Dostawa pasz (kiszonka, siano, zielonka) będzie zwykłą sprzedażą opodatkowaną stawką 8%VAT, na podstawie faktury. Dzierżawa stada z opcją przejścia na własność to faktycznie umowa leasingu operacyjnego. W przypadku krów (stado podstawowe) pozostaje problem, czy jest to środek trwały podlegający amortyzacji, bo formalnie tylko takie środki trwałe mogą być leasingu. W aktualnym stanie prawnym zwierzęta w ustawach podatkowych są traktowane jako środek obrotowy, natomiast Ustawa o rachunkowości traktuje je jako środek trwały. Jeśli już decydujemy się na taka formę, należy zawrzeć taką umowę, w której ustala się m.in. okres, częstotliwość spłaty, wpłatę początkową oraz wartość wykupu końcowego. Formalnie stado aż do wykupu pozostaje własnością wydzierżawiającego. Faktury VAT ze stawką 23% będą wystawiane co miesiąc.

Szeroko o tematyce VAT w każdym numerze „top agroszef Premium”.

Partnerem warsztatów VAT jest Spółdzielcza Grupa Bankowa.Opr. pł

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
14. czerwiec 2024 17:19