StoryEditor

Wysoka skuteczność polowań na dziki?

Z pierwszych, niepełnych jeszcze danych wynika, że w sezonie 2021/2022 myśliwi odstrzelili prawie 280 tys. dzików. Zdaniem rządu oznacza to bardzo wysoką skuteczność w realizacji planów polowań, która przekroczyła 160 % 
06.04.2022., 12:04h

Ministerstwo klimatu i środowiska przesłało do Sejmu informację w sprawie wykonania planu polowań za 2021 r. 

Pracowity sezon

I tak z danych MKiŚ wynika, że w łowieckim roku gospodarczym 2021/2022 w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. na terenach obwodów łowieckich dzierżawionych i zarządzanych przez Polski Związek Łowiecki i Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe odstrzelono 279 104 dziki w tym 139 056 dzików w drodze odstrzału sanitarnego.

W tym okresie odbyło się 4 683 539 polowań indywidualnych i odstrzałów sanitarnych. Dodatkowo, w okresie od 25 października do 16 stycznia odbyło się 21 427 polowań zbiorowych, w których wzięło łącznie udział 387 487 osób (myśliwi, naganiacze, podkładacze z psami, obsługa polowania) oraz 48 616 psów myśliwskich.

Wysoki stopień realizacji planu

Jak polowania wyglądały w rozbiciu na poszczególne województwa? Biorąc pod uwagę  tylko 4622 obwody łowieckie dzierżawione i zarządzane przez Polski Związek Łowiecki to najwięcej dzików pozyskano w następujących częściach kraju:

  Stopień wykonania planu

·       dolnośląskie 29 191                    (96%)

·       kujawsko – pomorskie 14 244           (170%)

·       lubelskie 7 225                  (264%)                       

·       lubuskie 10 898                        (127 %)

·       łódzkie 11 947                     (232 %)

·       małopolskie 14 160            (306 %)

·       mazowieckie 15 476               (212 %)

·       opolskie 11 104   (248 %)

·       podkarpackie  11 044    (266 %)

·       podlaskie 5600    (278 %)

·       pomorskie 20 896       (144%)

·       śląskie 14 299           (253 %)

·       świętokrzyskie 7 801           (230 %)

·       warmińsko-mazurskie 9 185       (135 %)

·       wielkopolskie 30 042          (175 %)

·       zachodniopomorskie 42 456      (131 %)

·       KRAJ                      255 568       (162%)

Kiedy pełne dane?

Z informacji przekazanych przez wiceministra klimatu i środowiska wynika, że kompletne dane dotyczące liczby pozyskanych dzików oraz liczby pozyskanych pozostałych gatunków zwierzyny grubej, będą dostępne po zakończeniu z dniem 31 marca 2022 r. łowieckiego roku gospodarczego 2021/2022. A z dotychczasowej praktyki wynika, że kompletne, obejmujące pełny łowiecki rok gospodarczy dane przekazywane są do Ministra Klimatu i Środowiska w drugiej połowie kwietnia, ze względu na konieczność ich zebrania i przetworzenia przez Polski Związek Łowiecki i Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
wk

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. maj 2024 20:06