StoryEditor

Zakaz sprzedaży państwowej ziemi rolnej przedłużony!

30 kwietnia br. miał się zakończyć zakaz sprzedaży państwowych nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa. Niejeden rolnik bał się o los dzierżawionych od lat gruntów. Odroczono termin obowiązywania zakazu! 
09.03.2021., 16:03h
Na początku grudnia ub. r. ministerstwo rolnictwa zaproponowało, aby wydłużyć zakaz sprzedaży państwowej ziemi rolnej, o kolejne lata, bowiem ceny gruntów i tak są już bardzo wysokie. Poprzedni zakaz sprzedaży gruntów odniósł skutek, bowiem ceny przystopowały. Pisaliśmy o tym TUTAJ. 

Celem wstrzymania sprzedaży nieruchomości rolnych z Zasobu jest zahamowanie silnej tendencji wzrostowej cen sprzedaży gruntów rolnych oraz przeciwdziałanie spekulacyjnemu wykupywaniu nieruchomości rolnych przez osoby krajowe lub zagraniczne, które nie gwarantowały wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze. Ponadto utrzymanie przez rolników dzierżaw danego gruntu zapewnia prawidłowe jego użytkowanie. Rząd zaproponował, jeszcze w ubiegłym roku, aby termin z 30 kwietnia br. przełożyć o 5 lat. 

Według stanu z dn. 31 sierpnia 2020 r., obszar gruntów pozostających w Zasobie Własności Rolnej Skarbu wynosił ponad 1,3 mln ha, z czego grunty oddane w dzierżawę stanowiły ponad 1,0 mln ha.
– Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Rząd chce przedłużyć ten okres o kolejne 5 lat, tj. do 30 kwietnia 2026 r. – informuje resort rolnictwa. 

Ministerstwo rolnictwa zaznaczyło, że wstrzymując sprzedaż gruntów podstawowym sposobem zagospodarowania nieruchomości z ZWRSP stała się dzierżawa, co cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rolników indywidualnych, zarówno dotyczy to gruntów, jak i budynków. 

Oprócz przedłużenia terminu zakazu w ustawie uregulowano kwestie wstrzymania sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości, aby uniknąć pojawienia się ewentualnych wątpliwości w tym zakresie, a ponadto doprecyzowano, że we wniosku o wyrażenie przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi zgody na sprzedaż nieruchomości, ich części lub udziałów we współwłasności – wchodzących w skład ZWRSP – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będzie musiał wskazać, jakie względy społeczno-gospodarcze uzasadniają tą sprzedaż.

W ustawie także utrzymano zasadę, zgodnie, z którą wstrzymanie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład ZWRSP nie dotyczy nieruchomości przeznaczonych na cele inne niż rolnicze, czyli tzw. nieruchomości inwestycyjnych.  

Nowe rozwiązania wejdą w życie już 1 maja 2021 r.

dkol
Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. luty 2024 21:57