StoryEditor

Złóż wniosek o wyliczenie stanu średniorocznego bydła i zyskaj większy zwrot akcyzy!

Z nowym rokiem zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz – co jest nowością – do chowu lub hodowli bydła. Już dziś pobierz wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie.
04.01.2019., 15:01h
1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe regulacje prawne opracowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – zmiana ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247).

Przypominamy, że po pierwsze zmieniają się limity pomocy – na szczęście na korzyść rolników. Podstawowy limit to 100 litrów ON/ha rocznie (było 86 l/ha) – do takiej ilości zakupionego oleju napędowego będzie przysługiwał zwrot akcyzy. Oczywiście aby zwrot utrzymać, trzeba okazać się fakturami za zakup takiej ilości paliwa.
 
Więcej dla hodowców bydła
Zupełną nowością jest wprowadzenie dodatkowego limitu zwrotu akcyzy dla hodowców bydła. Od nowego roku będzie im przysługiwał dodatkowy limit ustalony jako 30-krotność stawki podstawowej na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) bydła wg stanu średniorocznego za rok poprzedzający (czyli w 2019 roku będą brane pod uwagę stany średnioroczne bydła z 2018 roku). Tutaj też obowiązuje zasada, że zwrot przysługuje do paliwa faktycznie zakupionego – na podstawie przedłożonych z wnioskiem faktur.

Hodowcy bydła muszą jednak pamiętać, że do wniosku będzie trzeba załączyć również zaświadczenie od kierownika biura powiatowego ARiMR potwierdzające ilość sztuk bydła w przeliczeniu na DJP w roku poprzednim. Wniosek o wydanie zaświadczenia można pobrać TUTAJ!

Stawka bez zmian
Podobnie jak w roku 2018, stawkę zwrotu akcyzy ustalono na 1 zł/litr ON. Tak więc w 2019 roku na każdy hektar użytków rolnych będzie przysługiwało maksymalnie 100 zł zwrotu akcyzy, a dodatkowo hodowcy bydła będą mogli otrzymać do 30 zł na każdą DJP utrzymywanego bydła. W sumie więc pomoc z tytułu zwrotu akcyzy będzie wyższa niż w poprzednich latach.

Wnioski o zwrot akcyzy w 2019 roku będzie można składać w dwóch terminach:
    •    od 1 do 28 lutego,
    •    od 1 do 30 sierpnia.

Wnioski jak zawsze należy składać w urzędach gmin, na terenie których położone są użytki rolne danego gospodarstwa. dm
Dominika Mulak
Autor Artykułu:Dominika Mulak Dziennikarka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
16. czerwiec 2024 13:37