Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Związkowcy piszą do Hogana

Obrazek

Organizacje branżowe, spółdzielnie mleczarskie oraz związki zawodowe przedstawiające interesy hodowców i producentów mleka skierowały pismo do Phila Hogana – komisarza ds. rolnictwa Unii Europejskiej – w związku z tragiczną sytuacją Polski i innych unijnych krajów w sektorze mleka – informuje ministerstwo rolnictwa.

24 czerwca 2016, 12:57

Kryzys trwa
Utrzymująca się niekorzystna sytuacja na rynku mleka w naszym kraju spowodowana jest przede wszystkim rosnącą produkcją surowca mlecznego po likwidacji kwot mlecznych, embargiem nałożonym przez Rosję oraz ogólnoświatową sytuacją podażowo-popytową na rynku UE. W związku z tym unijny rynek mleka zmaga się z problemami sprzedaży.

Działania ministra
Minister rolnictwa już w ubiegłym roku rozpoczął na forach UE działania mobilizujące i obligujące unijne instytucje do podjęcia działań w celu rozwiązania krytycznej sytuacji w sektorze mleka. Rozpoczynając unijną dyskusję w zakresie potrzeby wdrożenia działań stabilizujących rynek mleka, Jurgiel ocenił stosowane dotychczas przez Komisję Europejską instrumenty interwencyjne jako mało efektywne i niewystarczające. Z początkiem nowego roku szef resortu wystąpił na forum Rady Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa o znacznie bardziej aktywne i skuteczne działania interwencyjne, w tym m.in. o przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na wsparcie sektorów dotkniętych kryzysem, tak aby zrekompensować straty ponoszone przez producentów, jak również o rozszerzenie zakresu mechanizmów regulacji rynków.

Prośba o finansowe wsparcie
Minister skierował także do komisarza Hogana szereg postulatów i wniosków dotyczących potrzeby stabilizacji sytuacji na rynku mleka, a także zawnioskował o przeznaczenie środków finansowych na wsparcie producentów odczuwających skutki niskich cen na rynku mleka oraz zwolnienie producentów mleka z obowiązku wpłacenia opłaty za przekroczenie kwot mlecznych. Jednocześnie w ministerstwie rolnictwa opracowany został projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy w formie umorzeń w całości lub w części spłaty pozostałych do zapłacenia opłat należnych od producentów mleka za przekroczenie kwot mlecznych w roku kwotowym 2014/2015, który Rada Ministrów przyjęła w maju br. Program ten został skierowany do Komisji Europejskiej i oczekuje na notyfikację.   djWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)