Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Buraki cukrowe>

KSC – czy akcjonariusze otrzymają dywidendę?

Obrazek

Nie ma decyzji czy akcjonariusze Krajowej Spółki Cukrowej otrzymają w najbliższych latach dywidendę. Wszystko zależy od sytuacji rynkowej oraz trwającej konsolidacji państwowych spółek rolnych pod egidą KSC. W latach 2010-2015 właściciele akcji „Polskiego Cukru” otrzymali ponad 1 miliard 430 milionów złotych. 

wk12 stycznia 2021, 10:18

Sprawą wypłaty dywidend dla akcjonariuszy Krajowej Spółki Cukrowej zainteresowali się posłowie Jarosław Sachajko oraz Paweł Szramka, którzy przypomnieli historię postawionej w XIX w. przez Ordynację Zamojską cukrowni w Klemensowie. „Chluba Zamojszczyzny” weszła w 2002 r. w składa KSC, aby rok później zostać zamknięta. W 2011 r. rozpoczęto ostateczną rozbiórkę budynków cukrowni. Po zamknięciu cukrowni plantatorzy buraka cukrowego, w ramach rekompensaty, dostali w 2004 r. po 652 akcji, które uczestniczą w dywidendzie. Ale od kilku lat dywidenda nie jest wypłacana. Dlatego posłowie J. Sachajko oraz P. Szramka zapytali ministerstwo aktywów państwowych m.in. o to jakie względy przemawiają za niewypłacaniem dywidend oraz czy w najbliższym czasie zmieni się sytuacja finansowa akcjonariuszy KSC Polski Cukier SA umożliwiająca wypłaty dywidend?

Ministerstwo aktywów państwowych (MAP) w udzielonej odpowiedzi wyjaśniła na początku strukturę akcjonariatu Polskiego Cukru. Wynika z niej, że KSC S.A. posiada ponad 63.000 akcjonariuszy, do których należą:

 • Skarb Państwa (reprezentowany przez MAP) - 79,69% akcji,
 • Skarb Państwa (reprezentowany przez KOWR) - 0,33% akcji,
 • pracownicy, byli pracownicy i ich spadkobiercy - 10,50% akcji
 • plantatorzy, byli plantatorzy i ich spadkobiercy - 9,48% akcji


Spółka poinformowała także, że w latach ubiegłych, sześciokrotnie wypłacała dywidendę akcjonariuszom. Było to odpowiednio:

 • 2010 r. 98, 1 mln zł
 • 2011 r. 88,9 mln zł
 • 2012 r. 277,3 mln zł
 • 2013 r. 747,9 mln zł
 • 2014 r. 138,6 mln zł
 • 2015 r. 79,2 mln zł


Podstawę do wypłaty dywidendy stanowiły uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podziale zysku za ubiegły rok obrotowy. Ogółem, z wypracowanego przez spółkę zysku netto, wypłacono akcjonariuszom dywidendę w łącznej wysokości 1 mld 430 mln. 376 tys. zł, co stanowiło łącznie 61,81% zysku netto osiągniętego przez KSC S.A. w latach 2004 – 2019.

Jednocześnie część zysku była przeznaczana na kapitał zapasowy spółki tak, aby zapewnić środki niezbędne do zabezpieczenia pozycji KSC S.A. w warunkach rynkowych powstałych po deregulacji rynku cukru, z drugiej natomiast bezpieczeństwo finansowe spółki w trudnym okresie obniżonych cen cukru.

- W opinii Zarządu Spółki, przeznaczenie w ww. okresie zysku na kapitał zapasowy było korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia interesu Spółki, perspektyw jej rozwoju, jak również strategicznych i długoterminowych interesów akcjonariuszy i głównych interesariuszy – napisał w odpowiedzi na interpelację wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka. Ale odpowiedzi na pytanie czy plantatorzy buraków cukrowych mogą liczyć w najbliższej przyszłości na wypłatę dywidendy nie znamy.

- Zgodnie ze Strategią KSC S.A. na lata 2019/2020 – 2023/2024, w kolejnych latach obrotowych planowane jest uzyskanie przez Spółkę zysku netto, jednakże decyzja co do ewentualnej wypłaty dywidendy akcjonariuszom i jej wysokość zależeć będzie od bieżącej sytuacji, planów rozwojowych Spółki w związku z trwającym procesem konsolidacji spółek z branży rolno - spożywczej i decyzji organów korporacyjnych Spółki – napisał wiceminister A. Śliwka.

Ministerstwo aktywów państwowych w odpowiedzi na interpelację poinformowało, także, że cały czas prowadzi działania konsolidacyjne spółek z branży rolno-spożywczej w których zakłada się wiodącą rolę Krajowej Spółki Cukrowej. Celem tych działań jest stworzenie „silnego podmiotu zdolnego do budowania przewag konkurencyjnych na rynku rolnym”. Zakończenie prac konsolidacyjnych „wymusi” pewne zmiany organizacyjne, ale na chwilę obecną Polski Cukier nie przewiduje zmiany profilu działalności, czy też likwidowania jednostek organizacyjnych. wkWażne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)