StoryEditor

Kontrola klasyfikacji tusz wołowych w ubojniach. Jakie wnioski?

IJHARS przeprowadził w 2022 r. kontrolę klasyfikacji tusz wołowych w trakcie 545 wizyt w zakładach ubojowych. Celem kontroli klasyfikacji tusz wołowych wg EUROP było zapewnienie prawidłowego określania klas jakości tusz wołowych w ubojniach, przestrzegania obowiązujących przepisów oraz podnoszenie zaufania społecznego do systemu klasyfikacji. Jakie wnioski z kontroli?  
07.09.2023., 14:09h

IJHARS przeprowadził 545 wizyt kontrolnych w zakładach ubojowych, w trakcie których sprawdzono poprawność klasyfikacji, którą wykonało 116 rzeczoznawców (80,6% aktywnych rzeczoznawców) na podstawie 20,7 tys. szt. tusz wołowych.

Obowiązek stosowania klasyfikacji tusz wołowych w Polsce dotyczy wszystkich rzeźni, które w ostatnim roku ubiły powyżej 3900 szt. bydła (tj. powyżej 75 szt. tygodniowo średnio w roku). W 2022 r. nadzorem Inspekcji JHARS objęto 68 ubojni bydła (35,1% ubojni działających na terenie kraju).

CZYTAJ WIĘCEJ: Klasyfikacja tusz do poprawy?

Wyniki kontroli klasyfikacji tusz wołowych

Jak wynika z kontroli IJHARS liczba tusz prawidłowo sklasyfikowanych przez rzeczoznawców w 2022 r. pod względem uformowania wynosiła 16 596 szt., (80,2% wszystkich skontrolowanych), a pod względem otłuszczenia 15 788 szt., (76,3%). Według raportu w zakresie czasu nadawania tuszom klas jakości, ustawienia tary na wagach kolejkowych, okresu przechowania protokołów z ustalania klas jakości tusz przez rzeczoznawców nie wykryto żadnych nieprawidłowości.

Z przekazanych informacji wynika, że nie zanotowano również nieprawidłowości w dokumentacji i informacjach przekazywanych dostawcom.

Jakie wykryto nieprawidłowości?

Inspekcja Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych stwierdziła nieprawidłowości, które oceniła, jako mieszczące się w granicach błędu.

Wymieniono poniższe niezgodności:

  • Błędna ocena uformowania dotyczyła 4109 szt. tusz, w tym zawyżona 2809 szt. (13,6% wszystkich skontrolowanych), a zaniżona 1300 szt. (6,3%).
  • Błędna ocena otłuszczenia dotyczyła 4917 szt. tusz, w tym zawyżona 1764 szt. (8,5% wszystkich skontrolowanych), a zaniżona 3153 szt. (15,2%).
  • Kategorie umieszczone na tuszach były niezgodne z dokumentacją zakładową oraz stanem faktycznym w przypadku 27 tusz (0,2% kontrolowanych) w 2 ubojniach (2,9% nadzorowanych).
  • Klasy jakości tusz były ustalane bez aktualnego uprawnienia przez 5 osób.
  • Nieprawidłowa obróbka lub prezentacja dotyczyła 311 tusz (1,5% kontrolowanych).
  • Nieprawidłowe znakowanie klasą jakości handlowej stwierdzono w przypadku 373 szt. tusz, (1,8% kontrolowanych).
  • Dokumentowanie czynności ustalania klas jakości tusz przez rzeczoznawców było nieprawidłowe w 1 ubojni, (1,4% nadzorowanych).
  • Niezgodne z dokumentacją zakładową klasy jakości umieszczone na tuszach, stwierdzono w odniesieniu do 35 tusz (0,2% kontrolowanych) w 1 ubojni (1,5% nadzorowanych).
  • Wykryto brak kwartalnej informacji o liczbie uzyskanych tusz lub nieterminowe jej przesłanie do właściwego wojewódzkiego inspektoratu w 3 ubojniach, (4,4% kontrolowanych).
  • Wagi, używane do ustalania masy tusz, posiadały nieaktualne cechy legalizacji w 2 ubojniach (2,9% kontrolowanych).

Struktura tusz wołowych w klasyfikacji EUROP

Z danych przesłanych przez ubojnie do WIJHARS wynika, że w 2022 r. w kraju poddano ubojowi 1810,1 tys. szt. bydła, w tym w nadzorowanych ubojniach ubito 1702,8 tys. szt. bydła, tj. 94,1% całkowitego uboju bydła w Polsce. Klasyfikacji poddano 1681,1 tys. szt. tusz wołowych, tj. 98,7% bydła ubitego w nadzorowanych rzeźniach. Największy udział 54,99% stanowiły tusze w klasach uformowania O - umięśnienie dość dobre oraz 23,97% w klasie R - umięśnienie dobre. Pod względem otłuszczenia największy udział miały tusze w klasie 2 – otłuszczenie małe (44%) oraz 3 – otłuszczenie średnie (31,21%). Wskazuje to nadal na duży udział rasy hf w strukturze uboju w porównaniu do typowych ras mięsnych, które zwykle uzyskują klasy od R do U. Liczba tusz poddanych klasyfikacji stale rośnie (92,8% w 2022 r.). W 2021 r. udział bydła zakupionego z wykorzystaniem wyników klasyfikacji wynosił już 69,2% bydła ubitego w kraju, a w 2022 r. zmniejszył się o 0,4 punktu procentowego do 68,8%.

Automatyczna klasyfikacja tusz wołowych

Prowadzone są prace nad wprowadzeniem automatycznego systemu klasyfikacji tusz wołowych. Informowaliśmy o tym w ubiegłym tygodniu. 

 - Do tej pory w Polsce nie stosowano klasyfikacji automatycznej. Przepisy polskie od 2014 roku umożliwiają stosowanie automatycznej klasyfikacji tusz wołowych. Wprowadzenie metody automatycznej wymaga jednak jej zatwierdzenia. Aby metoda automatycznej klasyfikacji tusz wołowych mogła być zatwierdzona do stosowania w Polsce, należy sprawdzić jej dokładność poprzez przeprowadzenie testu zatwierdzającego – informuje IJHARS.

Źródło: IJHARS

Fot. archiwum TAP

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. luty 2024 00:54