StoryEditor

EFSA zaleca zapewnienie 9 m2 powierzchni dla każdej krowy i rezygnację z uwięzi

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował najnowsze zalecenia dotyczące utrzymania krów mlecznych. Wśród nich m.in. zapewnienie krowom co najmniej 9 m2 powierzchni bytowej w oborze oraz rezygnacja z utrzymania uwięziowego.
22.05.2023., 14:05h

Zalecenia EFSA pomagają w ustalaniu prawa UE

Krowy mleczne potrzebują więcej przestrzeni do ruchu i odpoczynku, dostępu do pastwisk oraz regularnego monitorowania pod kątem mastitis i zaburzeń metabolicznych – to niektóre z ustaleń Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), opublikowanych w najnowszym raporcie dotyczącym dobrostanu krów mlecznych. Badania dotyczące dobrostanu zwierząt hodowlanych są wsparcie dla nowelizacji przepisów dotyczących dobrostanu w Unii Europejskiej.

EFSA wydała już opinie dotyczącą m.in. transportu zwierząt, kur niosek, brojlerów i kontrowersyjny raport o utrzymywaniu cieląt w indywidualnych kojcach.

– Opinie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności są kluczowe dla podejmowanych decyzji przez Komisje Europejską. Należy jednak wesprzeć naukowców EFSA dorobkiem jednostek naukowych i badawczych z poszczególnych krajów członkowskich na co dzień zajmujących się hodowlą i dobrostanem zwierząt, gdyż występują istotne różnice w specyfikacji metod hodowli zwierząt, uwarunkowane różnicami klimatycznymi i strukturalnymi rolnictwa oraz dziedzictwem kulturowym regionów UE. Pozwoli to na uzyskanie pełniejszego obrazu aktualnej sytuacji, by Komisja Europejska mogła przygotować nowe przepisy na podstawie rzetelnych dowodów naukowych i najlepszych praktyk – mówił w kwietniu Adam Drosio, ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych podczas posiedzenia grupy roboczej „Zdrowie i Dobrostan Zwierząt” Copa-Cogeca, na którym omawiano trwający właśnie przegląd unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt.

Dobrostan krów w ekoschematach

Dobrostan zwierząt jako jeden z dobrowolnych ekoschematów oferuje dodatkowe wsparcie dla rolników decydujących się na utrzymanie zwierząt w standardach lepszych, niż te wynikające z obowiązującego prawa. Hodowcy muszą spełnić szczegółowe wymagania dotyczące budynków i pomieszczeń inwentarskich w przypadku udziału w programie. W przypadku krów mlecznych jest to:

wymogi dotyczace dobrostanu krów mlecznych powierzchnia bytowa

Zalecenia dotyczące dobrostanu krów mlecznych

W raporcie EFSA podkreśla, że krowy są z natury zwierzętami społecznymi i muszą mieć możliwość swobodnego poruszania się i wygodnego odpoczynku. Ważne jest, aby miały dostęp do dobrze osuszonego pastwiska, na którym mogą się wypasać i mieć dostęp do zacienionych obszarów. 

W swoich zaleceniach Urząd postuluje m.in. dalsze zwiększenie powierzchni bytowej w budynkach inwentarskich:

dobrostan krów mlecznych
  • Zapewnienie im wystarczającej przestrzeni do swobodnego i wygodnego poruszania się oraz unikanie stosowania stanowisk uwięziowych;
  • Upewnienie się, że w budynkach inwentarskich jest wystarczająco dużo miejsca dla każdej krowy, poprzez zapewnienie co najmniej jednego legowiska na krowę;
  • Zapewnienie każdej krowie wystarczającej przestrzeni do poruszania się i wygodnego leżenia, poprzez zapewnienie co najmniej 9m2 przestrzeni na krowę w pomieszczeniach inwentarskich;
  • Zapewnienie wystarczająco grubej ściółki, aby zapewnić krowom komfort i zdrowie;
  • Dostępność czochradeł dla krów w oborach wolnostanowiskowych, aby pomóc im zachować czystość i komfort.


EFSA argumentuje, że dobre praktyki w zakresie dobrostanu zwierząt prowadzą do poprawy kondycji i zdrowia krów, co jest kluczowym elementem bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego, biorąc pod uwagę ścisłe powiązania między dobrostanem zwierząt, zdrowiem zwierząt i chorobami pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z zasadami One Health.

Tymczasem już przez kilkoma tygodniami Copa-Cogeca zwróciła uwagę, że zakres weryfikowanych przepisów przez EFSA dotyczy tylko aspektów dobrostanu zwierząt, ale nie obejmuje dobrostanu producentów i konsumentów. O przeglądzie przepisów i sugestiach Copa-Cogeca przeczytacie więcej tutaj. 

al na podst. EFSA
fot. kb

Aneta Lewandowska
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska Redaktorka portalu topagrar.com, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli zwierząt
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. maj 2024 21:40