StoryEditor

Aktualizacja danych w IRZ wyłącznie do 6 stycznia 2024!

Przypominamy, iż zgodnie z przepisem art. 64 ust 2 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 6 stycznia 2024 r. rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą mają obowiązek dokonać aktualizacji w systemie IRZplus. Brak dokonania takiego uzupełnienia będzie miał niekorzystny wpływ na przyznanie płatności w ramach dopłat bezpośrednich.
07.12.2023., 11:55h

W jaki sposób można dokonać uzupełnienia o siedzibie stada?

Rolnicy muszą dokonać uzupełnienia danych w zakresie: „Opis systemu utrzymywania bydła, owiec i kóz w siedzibie stada” w przypadku utrzymywanych gatunków bydło, owce i kozy oraz „Opis modelu produkcji oraz systemu utrzymywania świń w siedzibie stada” w przypadku utrzymywanego gatunku świnie.

Uzupełnienia można dokonać dwojako:

 • Papierowo, poprzez złożenie w biurze powiatowym Agencji dokumentu: Wniosek o nadanie numeru działalność. W pkt I CEL ZGŁOSZENIA należy zaznaczyć „Zmiana danych dla działalności o numerze” i uzupełnić wszystkie dane formularza.
 • Za pośrednictwem aplikacji IRZplus. Uzupełnienia w komputerowej bazie danych prowadzonej przez ARiMR należy dokonać, składając dokument „Zgłoszenie działalności” zaznaczając cel zgłoszenia: „Zmiana danych”.
image
FOTO: MRiRW

Biura Powiatowe zalecają korzystanie z drogi elektronicznej z uwagi na fakt, iż łatwiej jest zaznaczyć położenie siedziby stada za pośrednictwem aplikacji IRZplus niż tradycyjną drogą, jednak papierowe złożenie uzupełnienia również jest możliwe.

Jakich informacji będzie od nas wymagała Agencja?

W formularzu Zgłoszenia działalności należy uzupełnić wszystkie obowiązkowe pola dokumentu dotyczące poszczególnych części zgłoszenia:

 • Dane podstawowe,
 • Dane producenta,
 • Dane działalności,
 • Stan działalności,
 • Systemy utrzymywania zwierząt,
 • Adres działalności,
 • Dane działek ewidencyjnych,
 • Dane lokalizacji budynków,
 • Dane lokalizacji pastwisk,
 • Załączniki,
 • Oświadczenia.

Sposób dokonania ww. uzupełnień został opisany w rozdziale 5.1.1. podręcznika użytkownika aplikacji IRZ plus dostępnym w witrynie ARiMR pod adresem:

https://www.gov.pl/attachment/70fa499d-653b-448b-b0a2-62b9c98f1f98

Fot: Canva

Agata Stachowiak
Autor Artykułu:Agata Stachowiak
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. luty 2024 22:37