StoryEditor

Dopłaty do kukurydzy i bydła - nowa pomoc dla rolników

Od 1000 do 500 złotych mają wynosić stawki pomocy dla producentów kukurydzy w nowym programie pomocy. Ich wysokość będzie zależała od miejsca prowadzenia gospodarstwa rolnego. Najbardziej uprzywilejowane będą województwa wschodnie.
WK
06.12.2023., 09:53h

Ministerstwo rolnictwa szykuje kolejną zmianę rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Brak perspektyw na wzrost cen kukurydzy suchej

Rok 2023 to kolejny bardzo trudny rok dla polskich producentów kukurydzy. Podmioty skupowe nie wykazują zainteresowania zakupem kukurydzy od rolników, podchodzą do transakcji bardzo ostrożnie, mając na uwadze wysokie koszty suszenia i jednoczesny brak perspektyw na wzrost cen kukurydzy suchej. Opisana sytuacja to wciąż skutek nadmiernego przywozu zbóż z Ukrainy do Polski. Zalanie rynku polskiego zbożami, głównie kukurydzą z Ukrainy, doprowadziło do problemów zarówno producentów rolnych, jak i podmiotów skupowych i wciąż ma odbicie w sytuacji, jaka panuje na rynku.

Jakie zmiany dla producentów zbóż?

Dlatego konieczne stało się wprowadzenie mechanizmów pomocy, które teraz resort rolnictwa zmienia. To efekt napływających do MRiRW pytań w związku z wątpliwościami dotyczącymi możliwości ubiegania się jednocześnie o preferencyjny kredyt skupowy i dotację, przewidziane w powyższym rozporządzeniu. Ponadto napływały sygnały o konieczności wydłużenia terminu udzielania kredytów płynnościowych i skupowego.

Rozporządzenie wydłuży do 30 czerwca 2024 r. terminu udzielania kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych oraz doprecyzowuje przepisów, tak aby jednoznacznie z nich wynikało, że oświadczenie o nieubieganiu się w 2023 r. o inną pomoc w związku z obrotem zbożami lub skupem zbóż nie dotyczy pomocy, o której mowa w § 13zzc powyższego rozporządzenia.

Dodatkowa pomoc dla producentów kukurydzy

Uruchomiona ma być także dodatkowa pomocy dla producentów kukurydzy. Proponuje się, aby stawka pomocy dla producentów kukurydzy była zróżnicowana i wynosiła:

  • 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę, położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;
  • 700 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę, położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 1 i 2.

Zobacz także: Dopłaty do kukurydzy: jakie są stawki w zależności od województwa? Kto otrzyma najwięcej, kto najmniej?

Pomoc dla hodowców bydła

Rozporządzenie wprowadza także pomoc dla hodowców bydła. MRiRW proponuje uruchomienie pomocy w formie dofinansowania zakupu czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, dla którego wystawiono świadectwo zootechniczne.

Zdaniem ministerstwa rolnictwa sektor hodowli i chowu bydła mięsnego ma dzisiaj możliwości rozwoju. Kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw zajmuje się tym kierunkiem produkcji i stało się to alternatywą dla rolników wycofujących się z produkcji trzody chlewnej czy mleka. Otwieranie nowych rynków zbytku, rosnące spożycie w kraju, jak również zainteresowanie rolników tym kierunkiem produkcji zwierzęcej wymusza działania prorozwojowe i jednocześnie stabilizujące ten sektor. Jednym z podstawowych warunków rozwoju jest pozyskanie lepszych jakościowo cieląt, w wyniku poprawy ich wartości genetycznej co wpływa na krótszy okres opasu, lepszą wybojowość i walory kulinarne pozyskanej wołowiny, co z kolei przekłada się na opłacalność produkcji.

 

wk

Fot: canva

WKWK
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
26. luty 2024 14:06