StoryEditor

Dopłaty bezpośrednie 2024: To nie koniec zmian w dopłatach na ten rok?

Poza odstąpieniem od wymogu ugorowania gruntów w ramach normy GAEC 8, w bieżącym sezonie nie udało się w znaczący sposób uprościć nowych zasad funkcjonowania dopłat bezpośrednich.
02.04.2024., 08:37h
Z tego artykułu dowiesz się:
  • GAEC 8: Bez ugorowania
  • Reszta właściwie bez zmian, a co z GAEC 4?
  • GEAC 7: ograniczenia w uprawie tej samej rośliny
  • Płatności dla młodych rolników
  • W ekoschematach drobne uproszczenia
  • Obornik i gnojowica bez zdjęć
  • Opracowanie planu nawożenia i inne zmiany

Mimo wielu oczekiwań i nadziei na uproszczenie systemu dopłat bezpośrednich, który zadebiutował w nowej odsłonie w ubiegłym roku, niewiele w tej kwestii się wydarzyło. Mamy kilka zasadnych zmian, upraszczających nieco biurokratyczną stronę dopłat, ale nie oznacza to wcale odejścia od wyjątkowo rozbudowanej dokumentacji wiążącej się, np. z realizacją ekoschematów. Z drugiej strony słyszymy deklaracje ze strony Komisji Europejskiej co do możliwości upraszczania obecnej WPR, co może wskazywać, że to nie jest koniec zmian w dopłatach na ten rok.

GAEC 8: Bez ugorowania

W zakresie norm warunkowości możliwość zrealizowania wymagań GAEC 8 poprzez wysiew roślin wiążących azot lub międzyplonów (ścierniskowych lub ozimych) – w obu przypadkach na powierzchni odpowiadającej 4% gruntów ornych – właściwie rozwiązuje na ten rok problem obszarów nieprodukcyjnych. Poza tym uproszczeniem wszystko wskazuje na to, że korzystne dla rolników uproszczenia dotyczące normy GAEC 6 (obowiązkowa okrywa) i GAEC 7 (zmianowanie i dywersyfikacja upraw) nie będą miały zastosowania w tym roku.

Zobacz także: Dopłaty za Integrowaną Produkcję Roślin: rolników z certyfikatami przybywa

Na początku marca br. pytaliśmy w ministerstwie rolnictwa o stan prac na wdrożeniem tych zmian (podjęte w listopadzie 2023 roku uchwały Komitetu Monitorującego wymagają zatwierdzenia przez Komisję Europejską), ale otrzymaliśmy jedynie ogólną informację, że "cała zmiana Planu Strategicznego WPR 2023–2027 przekazana została do Komisji Europejskiej i oczekuje na stanowisko KE dotyczące akceptacji wprowadzonych zmian". Na pytanie o przewidywany termin rozstrzygnięcia tej sprawy na razie ministerstwo nie odpowiedziało. Nadzieję na zgodę KE w zakresie proponowanych uproszczeń daje jednak komunikat Komisji z 15 marca br., w którym KE dostrzega potrzebę urealnienia wymogów w ramach obu tych norm.

Reszta właściwie bez zmian, a co z GAEC 4?

Co do pozostałych zmian to poza wspominanym odstępstwem od normy GAEC 8 niewiele się zmienia. Przygotowana przez resort rolnictwa zmiana przepisów rozporządzenia w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania, doprecyzowuje jedynie, że w ramach GAEC 4 (ustanowienie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych), obowiązek zachowania strefy buforowej dotyczy nie tylko stosowanych nawozów (definiowanych zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu) oraz środków ochrony roślin, ale także stosowania każdej innej substancji zawierającej związek azotu lub związki azotu, rolniczo wykorzystywanej w celu zwiększenia wzrostu roślinności, a także odchodów zwierzęcych, pozostałości z gospodarstw rybackich oraz osadów ściekowych.

GEAC 7: ograniczenia w uprawie tej samej rośliny

Proponowana zmiana dotyczy także doprecyzowania wskazującego, że w przypadku normy GAEC 7 i wynikającego z niej ograniczenia możliwości uprawy tej samej rośliny na tym samym polu przez maksymalnie 3 lata, okres ten liczony jest począwszy od 2023 roku. Poza tym doprecyzowuje się, że warunki zmianowania upraw (warunek mówiący, że na powierzchni przynajmniej 40% GO uprawia się inną roślinę niż w roku poprzednim) uznaje się za spełnione, jeżeli na danej powierzchni w uprawę w plonie głównym zostanie wprowadzona wsiewka lub po zbiorze uprawy w plonie głównym zostanie wprowadzony międzyplon ozimy lub międzyplon ścierniskowy.

image

Zasady Ekoschematu Biologiczna ochrona upraw

Dla przykładu, jeżeli założymy teoretyczną sytuację, że w 2024 roku zamierzamy uprawiać w całym gospodarstwie dokładnie te same rośliny i dokładnie na tych samych polach, co w 2023 roku, aby wywiązać się z obowiązków wynikających z normy GAEC 7, przynajmniej na 40% gruntów musimy zastosować albo wsiewkę poplonową w uprawę główną, albo międzyplon ścierniskowy, albo międzyplon ozimy. Przy czym dla wsiewki minimalny okres utrzymania na polu to 8 tygodni od dnia zbioru uprawy głównej lub do dnia wysiewu kolejnej uprawy (przy czym nie musimy już zgłaszać w ARiMR daty zbioru uprawy głównej – wystarczy ująć ją w rejestrze zabiegów agrotechnicznych). W przypadku międzyplonu ścierniskowego musi on być wysiany najpóźniej do 20 sierpnia i utrzymany na polu do 15 października lub przez 8 tygodni od dnia wysiewu – i tu również proponuje się, aby wystarczającym dowodem było ujęcie daty wysiewu w prowadzonym w gospodarstwie rejestrze zabiegów agrotechnicznych lub innej prowadzonej w gospodarstwie dokumentacji.

Pozostało 66% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Grzegorz Ignaczewski
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski

redaktor „top agrar Polska”, ekonomista, specjalista w zakresie dopłat bezpośrednich, PROW i ekonomiki gospodarstw.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. kwiecień 2024 11:19