StoryEditor

Dopłaty do kukurydzy! Wydłużony czas pracy biur ARiMR

Na złożenie wniosku o dopłaty do kukurydzy rolnicy mają niewiele czasu, bo tylko do 29 lutego. Mogą to zrobić osobiście w biurach powiatowych ARiMR, przez platformę ePUAP lub usługę mObywatel. W związku z tym wydłużono pracę biur ARiMR. Ilu rolników złożyło już wniosek?

Ponad 20 tys. rolników złożyło wniosek o dopłaty do kukurydzy!

Pierwszego dnia naboru ponad 22 tysiące rolników złożyło wniosek o dopłaty do kukurydzy.

Wnioski o dopłaty do kukurydzy można składać tylko do 29 lutego. ARiMR zaznaczyła wyraźnie, że w przypadku złożenia wniosku po dniu 29 lutego 2024 r. pomoc nie będzie przyznana.

Za datę złożenia wniosku o dopłaty do kukurydzy uważa się:

  • w przypadku osobistego złożenia wniosku w kancelarii BP – datę dostarczenia wniosku do kancelarii BP;
  • w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego (np. Poczta Polska) – datę nadania przesyłki (data stempla);
  • w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP lub za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl – datę jego nadania.

Zobacz także: Dopłaty do kukurydzy: INSTRUKCJA wypełnienia wniosku KROK po KROKU

​Kto może ubiegać się o dopłaty do kukurydzy?

ARiMR wyjaśnia, że pomoc finansowa skierowana do rolników, którzy w 2023 r. złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich (i wykazano w nim uprawy kukurydzy, z wyłączeniem upraw kukurydzy na kiszonkę) i którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Jest to pomoc publiczna. 

Przepisy nie wymagają jednocześnie załączania do wniosku dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy.

Jakie są stawki dopłat do kukurydzy?

Budżet programu wynosi 1 mld zł. Wysokość pomocy będzie wyliczana jako iloczyn deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchni upraw kukurydzy (z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę) nie większej niż 100 ha i stawki pomocy wynoszącej:

  • 1 000 zł dla województw lubelskiego i podkarpackiego;
  • 700 zł dla województw małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podlaskiego;
  • 500 zł dla województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

ARiMR dodaje, że jeżeli wynikająca ze złożonych wniosków kwota pomocy przekroczy budżet programu, wówczas do wyliczenia pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. 

- Zachęcamy do składania wniosków już w pierwszych dniach naboru, nieodkładanie tego na ostatnie dni. Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii BP, listownie za pośrednictwem operatora (np. Poczta Polska) lub za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl - dodaje ARiMR.

Kiedy zostanie wypłacona dopłata do kukurydzy?

Pomoc będzie wypłacana na rachunek producenta kukurydzy wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. ARiMR zaznacza, że bardzo istotne jest, aby dane dotyczące rachunku w ww. systemie ewidencji producentów były aktualne. 

Komisja Europejska 19 stycznia br. wyraziła zgoda na udzielenie tej pomocy finansowej polskim rolnikom, a ARiMR ma czas na wypłatę tej pomocy do 30 czerwca br.

Biura ARiMR czynne dłużej i w sobotę!

Ze względu na krótki okres czasu, w jakim rolnik może złożyć wniosek o dopłatę na kukurydzę, godziny pracy biur powiatowych zostały wydłużone, a także czynne będą w sobotę w następujących godzinach:

  • w dni robocze od 22 lutego do 28 lutego 2024 r. w godzinach 07:00-18:00;
  • w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r., od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta;
  • również w sobotę 24 lutego 2024 r. w godzinach 08:00-16:00.

Fot: Canva

Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat
Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. kwiecień 2024 13:07