StoryEditor

Dopłaty do silosów: firmy dostarczą urządzenia w pierwszej połowie 2025 r. Rolnicy się nie wyrobią!

Mimo, że resort rolnictwa ostatnio wydłużył termin realizacji inwestycji w silosy ze środków KPO do kwietnia przyszłego roku, to niestety rolnicy mówią, że nie wyrobią się w tym terminie. Izby zwróciły się do MRIRW o ponownie wydłużenie terminu realizacji inwestycji.
29.02.2024., 10:16h

Ministerstwo rolnictwa zaproponowało wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia przez rolników z 31 października 2024 r. do 30 kwietnia 2025 r. Informowaliśmy o tym w ubiegłym tygodniu. Okazuje się, że kwiecień 2025 r. to i tak zbyt krótko dla rolników, aby udało im się zrealizować inwestycję. 

Dostawcy silosów mają problem z wyrobieniem się z montażem silosów, co wynika z dużego wolumenem zbóż na rynku krajowym wynikającym m.in. dużą ilością zbóż z Ukrainy polskich magazynach. W rozporządzeniu, gdzie przesunięto termin realizacji jednocześnie z przepisów usunięto ograniczenie w zakresie czasu trwania przedsięwzięcia – uprzednio było to 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Jak wynika z dokumentu koszty poniesione przez wnioskodawcę w terminie do 30 kwietnia 2025 r. uznaje się za koszty kwalifikowalne.

Szacuje się, że na inwestycje w zwiększenie powierzchni magazynowej zdecydowało się ok. 4000 rolników.

Izby apelują o kolejne wydłużenie terminu realizacji

- Samorząd rolniczy z zadowoleniem przyjmuje propozycję wydłużenia terminu realizacji inwestycji w budowę silosów. Termin ten może okazać się niewystarczający ze względu na brak możliwości przez producentów silosów wykonania zamówień w tym czasie. Nadal wielu rolników, którzy otrzymali promesę dofinansowania nie ma podpisanych umów i zastanawiają się czy zawierać umowy i rozpoczynać inwestycje ponieważ obawiają się, że inwestycje nie zostaną zakończone w terminie i nie otrzymają dofinansowania zrealizowanych inwestycji. Firm produkujących silosy zbożowe jest w Polsce mało, a ich moce produkcyjne nie pozwalają na sprostanie zwiększonemu zapotrzebowaniu. Tym rolnikom, którzy obecnie podpisują urnowy, firmy produkujące silosy proponują dostarczenie urządzeń w pierwszym półroczu 2025 r. - podkreśla Dolnośląska Izba Rolnicza. 

W związku z tym termin zaproponowany przez resort rolnictwa, a więc kwiecień 2025 r., jest zbyt krótki, aby rolnicy zdążyli z zakończeniem inwestycji. 

- Wnosimy o przedłużenie terminu realizacji inwestycji do 31 sierpnia 2025 r., co pozwoli na zrealizowanie przez rolników budowy i wyposażenia silosów, które są szczególnie potrzebne obecnie ze względu na niestabilna sytuację rynkową - apeluje Izba.

oprac. dkol na podst. topagrar.pl/Dolnośląska Izba Rolnicza

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. kwiecień 2024 17:46