StoryEditor

Dopłaty do zbóż: OSTATNI dzień na złożenie wniosku!

Rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty do zbóż tylko do dziś do północy! Wsparcie przyznawane jest do pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych, sprzedanych od 1 stycznia a 31 maja 2024 r. Ilu rolników złożyło wnioski? Zobacz zasady, pobierz wniosek i instrukcję wypełnienia dokumentu!
05.06.2024., 09:44h

Nabór wniosków o dopłaty do zbóż rozpoczął się 23 maja br i potrwa tylko do dziś do północy. Zostało zaledwie kilkanaście godzin. Do 4 czerwca br. rolnicy złożyli 160 tys. wniosków o pomoc finansową, która skierowana jest do gospodarstw, które między 1 stycznia a 31 maja 2024 r. sprzedały pszenicę, żyto, jęczmień, pszenżyto lub mieszanki zbożowe podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż lub podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez nie produkcją zwierzęcą. Oprócz tego starający się o to wsparcie powinni byli w 2023 r. złożyć wniosek o dopłaty bezpośrednie, a prowadzone przez nich gospodarstwo musi spełniać kryterium mikro, małego albo średniego przedsiębiorstwa.

Jakie są stawki dopłat do zbóż?

Wysokość dopłat zależy od tego, w jakim przedziale czasowym doszło do sprzedaży ziarna i jego gatunku. W przypadku rolników, którzy sprzedali zboże między 1 stycznia a 10 marca 2024 r. stawki wynoszą:

  • 1080 zł/ha pszenicy;
  • 740 zł/ha żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Natomiast gdy rolnik sprzedał lub sprzeda swoje zboże pomiędzy 11 marca a 31 maja 2024 r. stawki wynoszą:

  • 1620 zł/ha pszenicy;
  • 1110 zł/ha żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Jak liczona jest pomoc? 

Wysokość pomocy, którą może otrzymać rolnik, wyliczana jest na podstawie dwóch algorytmów. W pierwszym przypadku, powierzchnię upraw zbóż (pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych) wynikającą z wniosku o płatności bezpośrednie złożonego w 2023 roku mnoży się przez stawkę pomocy. W drugim przypadku, brana jest pod uwagę liczba ton sprzedanych zbóż, wynikająca z faktur lub kopii faktur lub ich duplikatów potwierdzających taką transakcję w danym okresie. Ta liczba ton dzielona jest przez odpowiedni współczynnik – 5,4 dla pszenicy lub 3,7 dla pozostałych zbóż objętych wsparciem. Wynik tego działania mnożony jest przez stawkę pomocy. Niższa z kwot wyliczonych na podstawie tych dwóch metod będzie tą, która może otrzymać rolnik.

Suma powierzchni upraw, do których może być przyznana pomoc, nie może przekroczyć 300 ha. Gdy o wsparcie ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, limit ustala się na jej wniosek, jako iloczyn 300 oraz liczby członków danej spółdzielni, jeżeli spółdzielnia ta poddała się lustracyjnemu badaniu, w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

Budżet na dopłaty do zbóż

ARiMR podkreśla, że budżet przeznaczony na dopłaty do zbóż w tym naborze wynosi 2,1 mld zł

- Jeśli ze złożonych wniosków będzie wynikać, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza tę kwotę, do obliczenia wysokości wsparcia zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Będzie on stanowić iloraz 2,1 mld zł i kwoty wynikającej ze złożonych wniosków (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Na razie do 4 czerwca złożono 160 tys. wniosków o wsparcie, trudno określić czy będzie zastosowany współczynnik korygujący. ARiMR podejmie taką decyzję dopiero po napłynięciu do biur wszystkich złożonych wniosków. 

Gdzie złożyć wniosek i co do niego dołączyć? 

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Dokumenty można złożyć bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego, za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl oraz listownie – przez operatora pocztowego (najlepiej rejestrowaną przesyłką pocztową).

Do wniosku trzeba dołączyć kopie faktur lub ich duplikaty, potwierdzające sprzedaż. Natomiast od spółdzielni produkcji rolnej oraz spółdzielni rolników wymaga się dostarczenia także dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie określonego przepisami badania lustracyjnego.

POBIERZ WNIOSEK O DOPŁATY DO ZBÓŻ

Instrukcja wypełnienia wniosku o dopłaty do zbóż

Zostało zaledwie kilkanaście godzin na złożenie wniosku. Przygotowaliśmy dla Was instrukcję krok po kroku, jak wypełnić wniosek żeby poszło sprawniej. 

image

Dopłaty do zbóż 2024: Jak wypełnić wniosek do ARiMR? [INSTRUKCJA]

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. lipiec 2024 10:39