StoryEditor

Dopłaty do zbóż 2024: ruszył nabór wniosków (warunki, stawki, terminy)

ARiMR ogłosiła, że rusza nabór wniosków o dopłaty do pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych. Sprawdź warunki, stawki i pobierz wniosek!
23.05.2024., 21:15h

ARiMR oraz Czesław Siekierski podczas konferencji prasowej poinformował, że długo oczekiwany przez rolników nabór wniosków o dopłaty do zbóż właśnie ruszył

Pomoc dla rolników ma na celu poprawę ich sytuacji finansowej oraz wypchnięcie nadwyżki zbóż zalegającej w gospodarstwach, tak aby ustabilizować sytuację przed zbliżającymi się wielkimi krokami żniwami. Na dopłaty do zbóż przeznaczono 2,1 mld zł. Dopłaty do zbóż uzgodniono z rolnikami podczas rozmów z protestującymi rolnikami w Jasionce podczas Europejskiego Forum Rolniczego. 

Wniosek o udzielenie pomocy składa się raz w terminie do dnia 5 czerwca 2024 r.

Gdzie złożyć wniosek o dopłaty do zbóż?

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

 • bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl,
 • listownie za pośrednictwem operatora pocztowego (najlepiej rejestrowaną przesyłką pocztową).

Jakie są stawki dopłat do zbóż?

Wysokość pomocy nie może przekroczyć iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych:

1)     do której producent rolny złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027;

2)     stanowiącej iloraz liczby ton pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych wynikającej z dokumentów, o których mowa w ust. 7, i liczby:

a)     5,4  – w przypadku pszenicy,

b)     3,7  – w przypadku żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Suma powierzchni upraw nie może być większa niż 300 ha.

Wysokość stawki pomocy w przypadku sprzedaży zbóż w okresie od dnia:

1 stycznia do dnia 10 marca 2024 r. przez producentów rolnych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą wynosi:

 • 1080 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy,
 • 740 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych;

11 marca 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. przez producentów rolnych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą wynosi:

 • 1620 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy,
 • 1110 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

image

Dopłaty do zbóż 2024: Jakie stawki do tony i hektara pszenicy, żyta, pszenżyta i jęczmienia?

Jak policzyć, ile rolnik otrzyma pieniędzy na konto?

Wielkopolska Izba Rolnicza podaje przykłady, w jaki sposób rolnicy samodzielnie mogą wyliczyć wysokość dopłat do zbóż

 • Ile dopłaty do pszenicy? 

Rolnik sprzedał 50 ton pszenicy i dysponuje fakturą, zatem:

50t/5,4= 9,26 - to jest ilość ha kwalifikująca do dopłaty i nie może przekraczać powierzchni pszenicy z wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, ani 300 ha.

Wysokość dopłaty, jeżeli rolnik sprzedał pszenicę w okresie od 1 stycznia do 10 marca br. wynosi:

9,26 x 1080 zł = 10 000,8 zł

Wysokość dopłaty, jeżeli rolnik sprzedał pszenicę w okresie od 11 marca do 31 maja br. wynosi:

9,26 x 1620 zł = 15 001,2 zł

image

Ile dopłat do zbóż dostanie rolnik za pszenicę, żyto, pszenżyto, jęczmień i mieszanki zbożowe? Eksperci wyliczają

 • Ile dopłat do żyta, jęczmienia, pszenżyta, mieszanek zbożowych?

Rolnik sprzedał 50 ton żyta/jęczmienia/pszenżyta/mieszanek zbożowych, zatem:

50t/3,7= 13,51 – to jest ilość ha kwalifikująca do dopłaty i nie może przekraczać powierzchni żyta/jęczmienia/pszenżyta/mieszanek zbożowych z wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, ani 300 ha.

Wysokość dopłaty, jeżeli rolnik sprzedał żyto/jęczmień/pszenżyto/mieszanki zbożowe w okresie od 1 stycznia do 10 marca br. wynosi:

13,51 x 740 zł = 9 997,4 zł

Wysokość dopłaty, jeżeli rolnik sprzedał żyto/jęczmień/pszenżyto/mieszanki zbożowe w okresie od 11 marca do 31 maja br. wynosi:

13,51 x 1110 zł = 14 996,1 zł

Jakie załączniki do wniosku o dopłaty do zbóż? 

ARiMR podaje, że do wniosku należy dołączyć:

 • kopie faktur lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą, 
 • oświadczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lustracyjne, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, o poddaniu się temu badaniu lub inny dokument potwierdzający poddanie temu badaniu - w przypadku spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników.

Co z dopłatami do zbóż dla spółdzielni?

Gdy o przyznanie pomocy ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, przy przyznawaniu tej pomocy danej spółdzielni maksymalny limit 300 ha ustala się, na jej wniosek, jako iloczyn tego limitu oraz liczby członków danej spółdzielni, jeżeli spółdzielnia ta poddała się lustracyjnemu badaniu

​Do kiedy można składać wnioski o dopłaty do zbóż?

Wnioski o przyznanie pomocy producenci zbóż będą mogli składać do 5 czerwca br. w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.​

POBIERZ WNIOSEK!

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. czerwiec 2024 03:30