StoryEditor

Dotacje na PROW wrócą do UE? Co z wypłatą pomocy technicznej?

Aktualnie istnieje realne niebezpieczeństwo, że Polska nie wykorzysta wszystkich środków z pomocy technicznej w końcowym okresie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dlatego też MRiRW przygotowało projekt, którego celem jest wykorzystanie środków, a tym samym uniknięcie konieczności ich zwrotu do budżetu UE.
01.03.2024., 13:38h

Ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia „w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Wykorzystać wszystkie środki pomocy technicznej!

Jego celem jest optymalne wykorzystanie środków pomocy technicznej w końcowym okresie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW), czyli do 2025 r., a tym samym uniknięcie konieczności ich zwrotu do budżetu Unii Europejskiej (UE).

- Istotą problemy, jest ryzyko niewykorzystania wszystkich środków pomocy technicznej PROW przez Polskę i ich zwrotu do budżetu Unii Europejskiej (UE), a jego praktyczny wymiar to brak możliwości odzyskania kosztów poniesionych przez beneficjentów pomocy technicznej na realizację zadań kwalifikowalnych – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

Zamierzony cel ma zostać osiągnięty dzięki:

  • wyznaczeniu późniejszego ostatecznego terminu na złożenie wniosków o przyznanie pomocy technicznej i wniosków o płatność przez ARiMR niż przez pozostałych beneficjentów;
  • zniesieniu jednego z warunków ubiegania się o przyznanie pomocy technicznej w odniesieniu do kosztów poniesionych do końca 2022 r.

Zobacz również: Jak wypełnić wniosek o przyznanie pomocy suszowej za 2023 rok? [INSTRUKCJA]

Zmiana nr.1 

Pierwsza zmiana polega na określeniu innego, późniejszego terminu na złożenie wniosków o przyznanie pomocy technicznej przez Agencję niż przez pozostałe podmioty uprawnione. MRiRW proponuje, aby był to 15 września 2025 r., zamiast 14 sierpnia 2025 r.

Zmiana nr. 2

MRiRw proponuje także zniesienie terminu 18 miesięcy na złożenie wniosku o przyznanie pomocy technicznej, liczonych od dnia poniesienia kosztu kwalifikowalnego, dla wszystkich kosztów kwalifikowalnych poniesionych do dnia 31 grudnia 2022 r.

- W krótkiej perspektywie, celem tej regulacji jest zmobilizowanie podmiotów uprawnionych do systematycznego składania wniosków o przyznanie pomocy technicznej, a w konsekwencji również wniosków o płatność, co spowoduje, że proces rozpatrywania tych wniosków przez agencję płatniczą rozłoży się w czasie, co pozwoli uniknąć kumulacji wniosków pod koniec okresu wdrażania PROW oraz umożliwi regularne deklarowanie wydatków do Komisji Europejskiej – przekonuje w uzasadnieniu projektu MRiRW.

 

wk

Fot: Canva

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. kwiecień 2024 18:50