StoryEditor

Jak wypełnić wniosek o przyznanie pomocy suszowej za 2023 rok? [INSTRUKCJA]

Od czwartku 29 lutego rolnicy prowadzący gospodarstw,a w których szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wyniosły powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej, mogą się ubiegać o pomoc suszową. Jak wypełnić wniosek o to wsparcie do ARiMR?
29.02.2024., 17:42h

Jak wypełnić wniosek o przyznanie pomocy suszowej?

Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniony został już wniosek o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy. Producent rolny poszkodowany w wyniku suszy (wynoszącej zgodnie z protokołem oszacowania strat powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej),  powinien ściągnąć wniosek ze strony Agencji. Wniosek można wypełnić odręcznie lub komputerowo.

POBIERZ WNIOSEK

Poniżej przedstawiamy krok po kroku w jaki sposób wypełnić ten dokument:

Pole I.    CEL ZŁOŻENIA

Zaznaczamy w tym miejscu kwadrat z inf. „wniosek”

Pole II.    NUMER IDENTYFIKACYJNY

W tym miejscu producent rolny podaje swój numer gospodarstwa.

Pole III.    DANE IDENTYFIKACYJNE

W tym polu rolnik wpisuje wszystkie swoje dane.

Pole IV.    OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KATEGORII PROWADZONEGO GOSPODARSTWA

Zaznaczamy kategorię przedsiębiorstwa w której się kwalifikujemy oraz określamy czy jesteśmy przedsiębiorstwem samodzielnym, partnerskim czy powiązanym. Dodatkowo należy odpowiedzieć na pytanie czy na wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej

Pole V.    OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PRAWNEJ WNIOSKODAWCY

Jeśli nie jesteśmy Przedsiębiorstwem państwowym, spółką Skarbu Państwa, spółką jednostki samorządu terytorialnego, spółką akcyjną albo spółką z o.o. w której Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego ma swoje udziały lub jednostką sektora finansów publicznych – zaznaczamy kwadrat 6 „Wnioskodawca nienależący do kategorii określonych w pkt 1-5.” (w tej kategorii mieści się rolnik indywidualny prowadzący gospodarstwo rolne na własny rachunek)

Pole VI.    WNIOSKUJĘ O...

W tym miejscu zaznaczamy Wnioskuję o udzielenie pomocy finansowej z tytułu szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2023r. – zaznaczamy kwadrat drugi – „suszy”.

W przypadku wnioskowania o pomoc w związku z wystąpieniem suszy nie wypełniamy sekcji VI. Część A Wniosku. A przechodzimy od razu do sekcji VI. Część B Wniosku

Pole VI.    Część B 

1.    OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OTRZYMANEJ POMOCY PRZEZNACZONEJ NA TE SAME KOSZTY KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO OBJĘCIA POMOCĄ FINANSOWĄ

O ile nie otrzymaliśmy żadnej innej pomocy w związku z wystąpieniem suszy w 2023, zaznaczamy kwadrat „nie otrzymałem innej pomocy publicznej”

2.    OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA, W KTÓRYM WYSTĄPIŁA SZKODA.

Wypełniamy oświadczenia dotyczące ubezpieczenia upraw rolnych w wysokości co najmniej 50% powierzchni upraw uprawianych w plonie głównym

3.    OŚWIADCZENIE mówiące o tym, że z tytułu wystąpienia szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2023 r. suszy otrzymaliśmy lub nie otrzymaliśmy odszkodowania.

Zaznaczamy odpowiedni kwadrat.

Pole VII.    OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POŁOŻENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO

Odznaczamy kwadrat zgodnie z położeniem naszego gospodarstwa względem ONW

Pole X.    ZAŁĄCZNIKI

Zaznaczamy załączniki które dołączamy do wniosku: Uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód, który zawiera informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy oraz Uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk kalkulacji oszacowania szkód, która zawiera informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy a także kopie polis ubezpieczeniowych upraw rolnych o ile takie posiadamy.

Wnioskodawca składa swój podpis w dwóch miejscach na wniosku – na stronie 3 oraz na stronie 4. Gotowy wniosek wraz z załącznikami można składać bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR, za pośrednictwem platformy ePUAP, usługi mObywatel lub wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r.

Agata Stachowiak/Księgowa Rolnika

image

Pomoc suszowa 2023: nabór ruszył, zobacz stawki i POBIERZ WNIOSEK!

Agata Stachowiak
Autor Artykułu:Agata Stachowiak
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. kwiecień 2024 09:51