StoryEditor

Komisja Europejska zapowiada zmiany w normach GAEC

Rolnicze protesty, z którymi mamy do czynienia praktycznie w całej Europie, przyniosły jednak pewna refleksje i zapowiedź zmian we Wspólnej Polityce Rolnej na poziomie Brukseli. Komisja Europejska 15 marca br. opublikowała ważny komunikat, w którym zapowiada liczne uproszczenia i odbiurokratyzowanie WPR. Trzeba jednak pamiętać, że sama KE nie może wprowadzić żadnych radykalnych zmian w obecnych przepisach regulujących WPR – do tego konieczne jest porozumienie także z Radą i Parlamentem Europejskim.
04.04.2024., 08:00h

Podkreśla to także sama KE – w komunikacje czytamy bowiem, że: "Wniosek zapewnia właściwą równowagę między koniecznością utrzymania roli WPR we wspieraniu przejścia europejskiego rolnictwa na bardziej zrównoważone rolnictwo, oczekiwaniami rolników i państw członkowskich a celem, jakim jest szybkie osiągnięcie porozumienia między Parlamentem Europejskim a Radą". Na co można zatem liczyć?

Zobacz także: Dopłaty bezpośrednie 2024: To nie koniec zmian w dopłatach na ten rok?

Zmiany w normach GAEC

Największa część proponowanych zmian odnosi się do wymogów warunkowości, dotyczących następujących warunków:

  • Norma GAEC 8 dotycząca obiektów nieprodukcyjnych: rolnicy będą musieli zachować istniejące elementy krajobrazu na swoich gruntach (takie jak np. pomniki przyrody, oczka wodne itp.), ale nie będą już zobowiązani do przeznaczania minimalnej części swoich gruntów ornych na obszary nieprodukcyjne, takie jak grunty ugorowane. Zamiast tego mogą dobrowolnie zdecydować się na ugorowanie części gruntów ornych lub ustanowienie nowych elementów krajobrazu (takich jak żywopłoty lub drzewa) i tym samym otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe w ramach ekoschematu, które wszystkie państwa członkowskie będą musiały zaoferować w swoich planach strategicznych WPR. Spodziewajmy się zatem rozszerzenia także i polskiej listy ekoschematów o wariant dotyczący ugorowania.
  • Norma GAEC 7 dotycząca płodozmianu: rolnicy będą mogli spełnić ten wymóg, decydując się na zmianowanie lub dywersyfikację upraw, w zależności od warunków, w jakich się znajdują i jeżeli ich kraj postanowi włączyć opcję dywersyfikacji upraw do swoich planów strategicznych WPR.
  • Norma GAEC 6 dotycząca pokrywy glebowej w okresach wrażliwych: państwa członkowskie będą miały znacznie większą elastyczność w określaniu okresów, które uznają za wrażliwe, oraz praktyk, które umożliwią spełnienie tego wymogu, w świetle warunków krajowych i regionalnych oraz w kontekście rosnącej zmienności pogody. W praktyce oznacza to dopuszczenie w polskich realiach także i innego okresu liczenia okrywy glebowej – nie tylko w terminie od 1 listopada do 15 lutego.

Oprócz powyższych zmian Komisja proponuje, aby państwa członkowskie mogły zwolnić niektóre uprawy, typy gleby lub systemy rolnicze z obowiązku przestrzegania wymogów dotyczących uprawy, pokrywy glebowej oraz płodozmianu/dywersyfikacji upraw (odpowiednio GAEC 5, 6, 7).

image

Podatek rolny za 2024 rok: rolnicy dostaną zwrot pieniędzy? Jest projekt ustawy!

Pozostało 29% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Grzegorz Ignaczewski
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski

redaktor „top agrar Polska”, ekonomista, specjalista w zakresie dopłat bezpośrednich, PROW i ekonomiki gospodarstw.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. maj 2024 15:12