StoryEditor

UWAGA! Inwestycje w OZE - ostatni tydzień na złożenie wniosku!

Aby ubiegać się o dofinansowanie na inwestycję w biogazownie rolnicze, mikroinstalacje czy rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną gospodarstw został już tylko tydzień. Wnioski składać można do 23 lutego! W jaki sposób można uzyskać dotacje z ARiMR?

W ramach naboru są 3 interwencje:

 • obszar A – budowa nowej biogazowni rolniczej,
 • obszar B – mikroinstalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego oraz
 • obszar C – rozwiązania poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych.

Jakie inwestycje można zrealizować? 

 • Obszar A - inwestycje dotyczące biogazowni rolniczej

Pomoc w tym zakresie jest przyznawana na operacje polegające na budowie biogazowni rolniczej z wyłączeniem robót budowlanych dotyczących istniejącej już biogazowni rolniczej. Pomoc musi być związana z wytwarzaniem energii z OZE, magazynowaniem tej energii i wykorzystywaniem jej wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa.

 • Obszar B - inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego

Wsparciu w ramach tego obszaru podlegają operacje polegające na zakupie:

 • mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii elektrycznej,
 • instalacji do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego,
 • magazynów energii innych niż magazynów energii elektrycznej, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa powyżej,
 • pomp ciepła jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których powyżej,
 • systemów zarządzania przepływami energii, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których powyżej.

Zobacz także: 

 • Obszar C - poprawa efektywności energetycznej budynków gospodarstw rolnych

Pomoc przyznawana jest na operacje polegające na inwestycjach w budynki gospodarstwa rolnego, w szczególności:

 • dociepleniu ścian zewnętrznych,
 • dociepleniu dachu lub stropu,
 • zakupie świetlików dachowych,
 • dociepleniu podłóg,
 • zakupie okien lub drzwi zewnętrznych, lub bram wjazdowych,
 • zakupie kotłów na biomasę z wyłączeniem kotłów do spalania słomy,
 • zakupie instalacji do odzyskiwania ciepła,
 • zakupie systemów energooszczędnego oświetlenia w technologii LED,
 • zakupie systemów monitoringu i zarządzania energią.

Pomoc na OZE - w jakiej formie będzie przyznawana?

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji do 65 proc. kosztów kwalifikowalnych. W przypadku obszaru A maksymalna wysokość pomocy to 1,5 mln zł, natomiast dla obszarów B i C przewidziana jest pomoc wynosząca maksymalnie po 200 tys. zł.

Obowiązuję również łączny limit pomocy jednego beneficjenta w okresie realizacji PS WPR 2023-2027, który nie może przekroczyć na:

 • obszar A i obszar B -1,5 mln zł;
 • obszar A i obszar C - 1,7 mln zł;
 • obszar B i obszar C -400 tys. zł;
 • obszar A, obszar B i obszar C -1,7 mln zł.

Kto może ubiegać się o wsparcie na OZE?

Wnioskodawcą może być rolnik, któremu przyznano jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego lub podstawowe wsparcie dochodów w ramach PS WPR w 2023 roku, oraz taki który odbył szkolenie w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa.

Warto zaznaczyć, że za wnioskodawcę rozumie się zarówno osobę fizyczną jak i rolnika będącego osobą prawną, lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, bądź wspólników spółki cywilnej  prowadzących działalność rolniczą w ramach spółki cywilnej, jeżeli spełnia warunki określone w Regulaminie dla poszczególnego obszaru.

Aby ubiegać się o wsparcie należy pamiętać o kilku podstawowych kwestiach.

 • Przede wszystkim, operacja musi być realizowana na nieruchomościach stanowiących własność wnioskodawcy lub przedmiot użytkowania wieczystego.
 • Dodatkowo, operacja musi mieć  związek z działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwie. 

Kolejność przyznawania pomocy

O kolejności przysługiwania pomocy decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów dla poszczególnych obszarów. Pomoc może zostać  przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej 6 punktów.

W jaki sposób złożyć wniosek w ARiMR?

Przypomnijmy, że wnioski w ramach naboru można składać do 23 lutego 2024 r.  wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Nie można więc takiego wniosku wypełnić papierowo i złożyć osobiście lub wysłać pocztą do ARiMR.

 

Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat
Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Agata Stachowiak
Autor Artykułu:Agata Stachowiak
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. maj 2024 14:01