StoryEditor

Zmiany w normie GAEC 6! Jak długo okrywa glebowa musi zostać na polu?

Szykują się spore zmiany w PS Wspólnej Polityki Rolnej. Ministerstwo rolnictwa postanowiło doprecyzować wymogi normy GAEC 6 w zakresie terminów utrzymania okrywy glebowej oraz wprowadzenia wyłączeń z wdrażania GAEC 6 w przypadku upraw późno zbieranych z pola.
08.12.2023., 13:21h

Ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt zmian do Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. To efekt przyjęcia przez Komitet Monitorujący PS WPR uchwał, w których pozytywnie opiniuje zmiany. Ich celem jest odpowiednie doprecyzowanie i dostosowanie Planu do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, m.in. wynikającej z wojny w Ukrainie. Będą one dotyczyć m.in. zasad warunkowość w zakresie normy GAEC 6. 

Jakie zmiany w GAEC 6? 

Komitet Monitorujący PS zaproponował, aby doprecyzować wymogi normy GAEC 6 w zakresie:

 • terminów utrzymania okrywy glebowej, 
 • wprowadzenia wyłączeń z wdrażania wymogów normy w przypadku upraw późno zbieranych z pola, po których nie ma możliwości zastosowania działań ochronnych.

Norma GAEC 6 mówi, że na powierzchni stanowiącej co najmniej 80% gruntów ornych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego utrzymuje się okrywę ochronną gleby. Rolnik okrywę ochronną gleby musi utrzymywać od 1 listopada do 15 lutego, a w przypadku upraw wcześnie zbieranych z pola czyli: 

 • zbóż, 
 • rzepaku i rzepiku,

od dnia zbioru plonu głównego do 15 października danego roku. Wymagany odsetek 80% powierzchni gruntów ornych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego liczony jest łącznie w ramach powyższych okresów.

"Termin utrzymania okrywy glebowej od dnia zbioru plonu głównego do dnia 15 października danego roku nie stanowi alternatywy dla terminu utrzymania okrywy glebowej od dnia 1 listopada do dnia 15 lutego kolejnego roku. Wymagany odsetek 80% powierzchni gruntów ornych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego liczony jest łącznie w ramach ww. okresów. Wprowadzenie ww. terminu tylko dla upraw wcześnie zbieranych z pola nie zmienia zasadniczego charakteru normy, tj. obowiązku utrzymania okrywy ochronnej w Polsce na 80% gruntów ornych. Ma jedynie na celu wzmocnienie tej normy i zapewnienie okrycia gleby wtedy, kiedy w okresie letnim po wczesnych zbiorach przez długi okres czasu gleba jest niepokryta i w związku z tym jest narażona na niekorzystne oddziaływanie czynników zewnętrznych" napisał w uzasadnieniu zmian wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. 

W przypadku utrzymania okrywy ochronnej gleby od dnia zbioru plonu głównego do 15 października danego roku nie wykonuje się orki. 

Co wlicza się w wypełnienie normy GAEC 6?

Jako spełnienie wymogów normy uznaje się m.in.: 

 • okrywę roślinną (uprawy ozime, trawy na gruntach ornych, międzyplony ozime,
 • ścierniskowe, wsiewki, rośliny bobowate drobnonasienne oraz ich mieszanki z trawami),
 • pozostawienie ścierniska, 
 • grunty pokryte resztkami pożniwnymi oraz samosiewami zebranej uprawy, czy mulczem, ugorem zielonym.

Jakie wyłączenia z GEAC 6?

Z wdrażania normy wyłączone są uprawy późno zbierane, po których nie ma możliwości zastosowania działań ochronnych.

Ministerstwo rolnictwa zaliczyło do nich:

 • rośliny okopowe, np.: cykoria korzeniowa, brukiew, burak cukrowy, burak pastewny, marchew, pietruszka, ziemniak;
 • kukurydzę na ziarno oraz uprawy na gruntach ornych pod osłonami;
 • warzywa, np.: kapusta głowiasta biała, kapusta czerwona, kapusta włoska, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, jarmuż, por, szparag, rabarbar, chrzan pospolity;
 • rośliny zielarskie, np.: arcydzięgiel litwor, czosnek niedźwiedzi, glistnik jaskółcze ziele, kozłek lekarski, lubczyk lekarski, mydlnica lekarska, pokrzywa zwyczajna, prawoślaz lekarski, różeniec górski, szczodrak krokoszowaty.

Dodatkowo, uznaje się za spełniające wymogi normy GEAC 6 grunty na których jest prowadzona produkcja zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. luty 2024 07:00