Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Drób>

Hodowla gęsi w Polsce – pogłowie, prognozy i ceny

Obrazek

 

Jesteśmy liderem w produkcji mięsa gęsiego w UE, większość eksportujemy, a jemy zaledwie kilkadziesiąt gramów mięsa rocznie na jednego mieszkańca. Jakie są dane dotyczące produkcji i sytuacja cenowa na rynku?

Dorota Kolasińska11 listopada 2022, 15:38

W Polsce wg. GUS na koniec grudnia 2021 r. utrzymywano w Polsce ponad 190 mln szt. drobiu z czego 892 tys. szt. stanowiły gęsi. Najwięcej tego gatunku drobiu utrzymują rolnicy w woj. kujawsko-pomorskim i w woj. podlaskim (ponad 140 tys. szt.). Według KOWR Polska jest zaliczana do największych producentów gęsi w UE. Najważniejsza jest oczywiście produkcja mięsa, jednak puch i pierze także stanowi ważny surowiec.

Jak podaje KOWR w Polsce dominującą rasą gęsi jest Gęś Biała Kołudzka, która stanowi ponad 90% krajowego pogłowia gęsi i jest efektem intensywnej pracy Instytutu Zootechniki – PIB w Kołudzie Wielkiej. Rasa ta odznacza się bardzo dobrymi przyrostami masy ciała, dużą odpornością na choroby oraz małą zawartością tłuszczu oraz znakomitym smakiem. Jest znakomicie przystosowana do polskich warunków atmosferycznych. Hodowla gęsi jest produkcją sezonową – pierwsze wstawienia odbywają się w marcu, a ostatni ubój wykonuje się w listopadzie.

Gęsina polskim hitem eksportowym

Najwięcej gęsiny Polska eksportuje do krajów Unii Europejskiej, a głównym odbiorcą gęsiny są Niemcy (77% - 12,8 tys. ton  wartości 39 mln euro), Hongkong (7%), Czechy (5%) i Francja (5%). Import gęsiny jest niewielki i kształtuje się na poziomie około kilkudziesięciu ton rocznie.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podaje, że Komisja Europejska prognozuje, że w całym 2022 r. produkcja drobiu w UE utrzyma się na poziomie notowanym w roku 2021, tj. 13,3 mln ton (w ekwiwalencie tuszek), przy jednoczesnym, blisko 1% wzroście konsumpcji wewnętrznej, do blisko 12 mln ton.

Według Banku PKO BP z danych GUS wynika, że polski eksport mięsa i podrobów drobiowych w 2q22 wzrósł o 17,2% r/r. Wzrostom sprzyjały większa produkcja w kraju oraz wysokie zapotrzebowanie na rynkach zewnętrznych, wynikające z ograniczeń podażowych u głównych unijnych graczy. Możliwe jest utrzymanie wysokiego popytu zagranicznego wskutek występowania HPAI w krajach Europy Zachodniej (m.in. Francja, Hiszpania i Wlk. Brytania) i wciąż lepszej sytuacji pandemicznej niż przed rokiem wyższy popyt w sektorze HoReCa.

- Oczekujemy, że w I poł. 2023 r. dynamika cen skupu drobiu wg GUS może ukształtować się na poziomie 1-7% r/r po wzrostach o 44-46% r/r w 2h22. Niewykluczone są nawet spadki w relacji rocznej w 2q23. Ceny pasz będą głównym wyznacznikiem tempa wzrostów cen żywca. Z jednej strony wysokie ceny drobiu, wysoki poziom inflacji i możliwa recesja będą negatywnie oddziaływać na zakupy, z drugiej strony wzrost cen mięsa wieprzowego oraz wysokie ceny wołowiny mogą skutecznie ograniczać spadek popytu – podaje PKO BP.

Ceny gęsi w skupie

Ceny gęsi od dłuższego czasu utrzymują się na dość wysokim poziomie. Na koniec października skupy płaciły średnio 16,23 zł/kg. W ubiegłym roku hodowcy gęsi uzyskiwali w skupie 9,83 zł/kg, a dwa lata temu w analogicznym okresie 7,48 zł/kg.

dkol na podst. GUS/KOWR/MRiRW/

Fot. Envato Elements


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)