StoryEditor

Biogazownie – powstanie lista substratów, których nie obejmą przepisy dotyczące odpadów

Rząd planuje uprościć procedury administracyjne, dotyczące biogazowni rolniczych co ma ułatwić ich rozwój. Ma to się odbyć poprzez stworzenie listy substratów, których nie będą obowiązywać przepisy dotyczące odpadów.
31.08.2023., 10:08h
Do konsultacji społecznych został przesłany projekt rozporządzenia „w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej”.


Zobacz także: Inwestycje w zakresie biogazowni rolniczych – Jakie ułatwienia są przewidywane?

Jego celem jest rozwiązanie problemów, związanych ze zbyt wolnym rozwojem biogazowni rolniczych co wynika m.in. z nadmiernych wymogów administracyjnych, które dotyczą wszystkich inwestycji niezależnie od rodzaju wykorzystywanych substratów. Projekt rozporządzenia pozwala wyodrębnić spośród wszystkich biogazowni rolniczych, te inwestycje, w stosunku do których będzie możliwe ograniczenie części wymogów w celu ułatwienia i przyspieszenia tempa rozwoju tych inwestycji.

Dwie kategorię substratów do wykorzystania w biogazowniach rolniczych

Rozporządzenie określa listę substratów możliwych do wykorzystania w biogazowniach rolniczych, ale jednocześnie przewiduje podział substratów na dwie kategorie, co umożliwia bardziej precyzyjne zastosowanie wymogów, adekwatnie do poziomu ryzyka związanego z ich wykorzystaniem w biogazowni rolniczej, a następnie produkt pofermentacyjny do rolniczego wykorzystania.

Pierwsza kategoria substratów

Pierwszą kategorię substratów stanowi biomasa będąca naturalnymi substancjami pochodzącymi z działalności rolniczej lub leśnej, która to bez przeszkód jest wykorzystywana w tych działalnościach czy to do żywienia zwierząt, czy jako środek zwiększający zawartość różnego rodzaju składników w glebie, w szczególności próchnicy.


Zobacz także: Biogazownia rolnicza w Iłówcu Wielkim: substraty od rolników i przemysłu


W odniesieniu do tej kategorii substratów, jeśli stanowią one wyłącznie substraty w biogazowni rolniczej, nie ma konieczności określania dodatkowych wymogów, gdyż proces fermentacji metanowej w biogazowni rolniczej jest również procesem naturalnym, niepowodującym powstawania substancji niebezpiecznych. Dodatkowo tego rodzaju biomasa nie podlega przepisom ustawy o odpadach.

Druga kategoria substratów

Drugi rodzaj substratów określono jako biomasę niezagrażającą zdrowiu lub życiu ludzi lub zwierząt pochodzącą z innych rodzajów działalności niż działalność rolnicza lub leśna, której wykorzystanie w biogazowni rolniczej podlega podobnym procesom jak biomasa pozyskiwana z działalności rolniczej lub leśnej, jednakże uwzględniając miejsce jej powstawania czy sposób pozyskania, powinna podlegać dodatkowej kontroli, aby ograniczyć ryzyko przekroczenia dopuszczalnych poziomów różnego rodzaju zanieczyszczeń w przypadku nawozowego zagospodarowania produktu pofermentacyjnego z tego rodzaju biomasy.
Dodatkowo część substratów w tej kategorii biomasy, zwłaszcza pochodzących z przemysłu cukrowniczego jak np. wysłodki budzi wątpliwości co do stosowania przepisów ustawy o odpadach.

- Przyjęte w rozporządzeniu rozwiązanie pozwoli na wyeliminowanie tego rodzaju wątpliwości i jednoznacznie wskaże, że tego rodzaju surowce jak np. wysłodki nie powinny podlegać reżymowi odpadowemu określonemu w ustawie o odpadach w przypadku ich przekazania do produkcji biogazu czy biogazu rolniczego jako produkt uboczny – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji rozporządzenia.

wk
Fot: Bromberek
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. maj 2024 01:03