StoryEditor

Więcej pieniędzy na szkolenia dla rolników z zakresu biogazu

Pozytywnie został rozpatrzony wniosek sejmowej Komisji Finansów Publicznych, o wprowadzeniu zmian związanych z wydatkami z rezerw budżetowych oraz w planach rządowych agencji podległych ministrowi rolnictwa. Więcej pieniędzy zostanie przeznaczone m.in. na szkolenia rolników z zakresu biogazu.
24.03.2023., 12:03h
Przez sejmową Komisję Finansów Publicznych pozytywnie został rozpatrzony wniosek ministra finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerw celowych, dotyczących rolnictwa, które zostały zaplanowane w ustawie budżetowej na 2023 rok.

W rezerwie budżetowej nr 12, która dotyczy zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, proponuje przeznaczyć 2,5 mln zł dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego na:
  • cele inwestycyjne takie, jak: modernizacja serwerowni, zakup przełączników sieciowych oraz na nową centralę telefoniczną,
  • likwidację mogielnika.
W rezerwie budżetowej nr 62, która dotyczy Funduszu Gwarancji w Rolnictwie, MRiRW proponuje, aby kwotę 9 mln 175 tys. zł przeznaczyć na:
  • Narodowy Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi - 7,7 mln na trzy zadania inwestycyjne,
  • WIORIN w Lublinie – 618 tys. na całodobowe dyżury inspektorów na granicy z Ukrainą,
  • WIJHARS w Lublinie - 846 tys. na całodobowe dyżury inspektorów na granicy z Ukrainą
Powyższe wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Finansów Publicznych.

MRiRW wnioskuje o zmiany w planie finansowym ARiMR

Krzysztof Ciecióra, wiceminister poinformował również, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawnioskowało o pozytywne zaopiniowanie zmian w planie finansowym ARiMR w następujących pozycjach:
  • pomoc dla pszczelarzy, o wzrost z kwoty 24,6 mln zł do aż 60 mln zł,
  • pomoc dla rybaków na rozpoczęcie innej działalności gospodarczej do kwoty 4 milionów złotych,
W kolejnym wniosku MRiRW zwróciło się także o pozytywne zaopiniowanie zmiany w planie finansowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

- Głównymi czynnikami warunkującymi konieczność dokonania zmian w planie finansowym KOWR na 2023 r. jest potrzeba zwiększania kwoty na działania w zakresie promocji produktów rolnych, rolno-spożywczych, hodowli roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich o 3,9 mln zł do 15,9 mln zł. Zwiększenie środków jest związane z większą liczbą planowanych działań angażujących producentów polskiej żywności – mówił w Sejmie wiceminister K. Ciecióra.

Odnawialne źródła energii

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożyło wniosek także o zwiększenie puli środków przeznaczonych na odnawialne źródła energii z kwoty 1 mln zł do 2,5 mln zł.

– Zwiększenie środków wynika z bardzo dużego zainteresowania potencjalnych uczestników na szkolenia i warsztaty z zakresu biogazu rolniczego, biometanu i spółdzielni energetycznych – dodał wiceminister K. Ciecióra.

Oba te wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisje Finansów Publicznych.

wk
fot. envato.elements
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. lipiec 2024 23:01