Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Info+>

Nowe obowiązki dla wszystkich gospodarstw

Obrazek

Obowiązkowa dokumentacja i krótsze terminy stosowania nawozów – m.in. takie przepisy wprowadza program ograniczania odpływu azotu przygotowany przez resort środowiska.

Grzegorz Ignaczewski18 grudnia 2017, 14:32
Przedstawiony na początku grudnia projekt programu to pokłosie uchwalonej w 2017 roku nowej ustawy Prawo wodne, która m.in. uznaje cały obszar Polski za teren zagrożony zanieczyszczeniem wód przez związki azotu pochodzące z rolnictwa. 

Program ten określa szczegółowo dopuszczalne terminy i dawki stosowania nawozów, sposoby ich przechowywania – w szczególności dotyczy to obornika i gnojowicy oraz dokumentację, jaką rolnik jest obowiązany prowadzić.

Przestrzeganie wymagań narzuconych programem będzie kontrolowane przez Inspekcję Ochrony Środowiska. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów, kontrolerzy będą mogli nakazać usunięcie nieprawidłowości w wyznaczonym terminie lub nałożyć na rolnika karę pieniężną – nazwaną w ustawie „opłatą”. Górne stawki tej „opłaty” mogą wynieść:
  • 2000 zł za stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami programu działań,
  • 3000 zł za przechowywanie odchodów zwierzęcych niezgodnie z przepisami,
  • 500 zł za brak lub błędną dokumentację,
  • 500 zł za brak planu nawożenia azotem (jeżeli jest wymagany zgodnie z programem).

Szczegółowo o nowych obowiązkach piszemy w styczniowym wydaniu top agar Polska.
Cały projekt programu mającego ograniczać odpływ azotu ze źródeł rolniczych można pobrać tutaj.
giPicture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)