Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Kukurydza>

Cel: szybkie i równe wschody kukurydzy

Obrazek

Jak posiejesz, tak zbierzesz – ze wszystkich zbóż w największym stopniu powiedzenie to dotyczy kukurydzy. Dlatego, aby uzyskać wysokie plony, nie można popełnić żadnego błędu na starcie. Jak zapewnić szybkie i równe wschody kukurydzy?

dr Maria Walerowska11 maja 2023, 10:50

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Błędy w uprawie kukurydzy. Kiedy nie powinniśmy siać kukurydzy?
  • Głębokość siania kukurydzy.
  • Stanowisko pod uprawę kukurydzy.
  • Zwalczanie chwastów w kukurydzy.
  • Uprawa bezorkowa kukurydzy.
Kukurydza ma ograniczone zdolności kompensowania błędów (choć nieco lepiej pod tym względem wypadają odmiany typu flint) i niestety, opóźnione i niewyrównane wschody pokutują przez całą wegetację. Spóźnione rośliny nie zawiązują optymalnie kolb, a rośliny w rzędzie konkurują między sobą o światło oraz składniki pokarmowe i wodę. Później wschodzące rośliny gorzej się przez to rozwijają. Nierównomierne wschody powodują także problemy z ustaleniem optymalnego terminu odchwaszczania.

Błędy w uprawie - głębokość siewu i zbyt mokra gleba

Równe i szybkie wschody powinny być priorytetem. Główną przyczyną nierównomiernych wschodów są niedociągnięcia w uprawie gleby, ale także podczas siewu. Głębokość siewu powinniśmy kontrolować cały czas, zwłaszcza jeśli robimy to usługowo. Ustawiony rano siewnik po południu powinien być sprawdzony, a parametry dopasowane do wilgotności gleby – zazwyczaj po południu jest już ona przeschnięta. Częstą przyczyną nierównych wschodów jest siew w zbyt mokrą glebę, często następujący także po uprawie gleby w zbyt mokrych warunkach, choć w ostatnich latach raczej mamy problemy ze suszą w czasie siewu kukurydzy i chłodną pogodą.
Kukurydzę musimy zasiać przynajmniej na głębokości 4 cm, a optymalnie na 4–6 cm. Częstym błędem jest zbyt płytki siew kukurydzy, zwłaszcza podczas suszy. Ważne przy tym, aby ziarno miało dobry kontakt z glebą, zapewniający podsiąkanie kapilarne wody. Warstwa gleby znajdująca się nad ziarnem powinna być zagęszczona, a ziarniak dociśnięty – koła dociskowe w siewniku muszą być dobrze wyregulowane. Kukurydzy nie należy siać w zbyt mokrą glebę lub bezpośrednio przed deszczem. Ważna jest także prędkość siewu – nie może być zbyt duża. Równomierne rozmieszczenie nasion w rzędzie uzyskujemy przy prędkości ok. 6–8 km/godz. w przypadku konwencjonalnych siewników.

Lubi spulchnioną glebę - jakie stanowisko pod kukurydzę?

Jakie błędy najczęściej popełniamy, przygotowując stanowisko pod kukurydzę? Najczęściej uprawiamy glebę zbyt płytko, w zbyt mokrych warunkach, nadmiernie zagęszczamy glebę i za mało jest drobnej struktury gruzełkowatej w warstwie ornej gleby.
Jest to bardzo istotne, ponieważ kukurydza ma stosunkowo grube korzenie, więc potrzebuje dobrze spulchnionej gleby do siewu. Głębokość spulchnienia zależy od rodzaju gleby – na glebach piaszczystych na większą głębokość, a na glebach gliniastych i ilastych płycej. Natomiast intensywność spulchnienia powinna być większa na glebach ilastych i gliniastych, mniejsza na piaskach, a najmniejsza na glebach pylastych, które łatwo ulegają zamulaniu.
Powinniśmy także zwrócić uwagę na głębokość wymieszania resztek pożniwnych – głębiej na piaskach i glebach organicznych, a płycej na glebach ilastych i pylastych. Gleby gliniaste lokują się pośrodku stawki. Strata plonu w efekcie nadmiernego zagęszczenia gleby w przypadku suszy może wynieść 25%, a na skutek stagnującej wody nawet 30%.
Przy przygotowywaniu stanowiska pod kukurydzę należy się skupić na następujących celach:
  • większa powierzchnia strefy korzeniowej oraz jak najlepsze przerośnięcie gleby korzeniami,
  • dobra zdolność przenikania korzeni i pobierania wody oraz składników pokarmowych,
  • wymieszanie nawozów,
  • brak zagęszczeń gleby – kukurydza nie znosi nie tylko podeszwy płużnej, ale także nadmiernie zagęszczonej gleby w warstwie ornej.
Przy uprawie gleby pod kukurydzę powinniśmy koncentrować się na 2 poziomach, tj. na ok. 4–6 cm, czyli na głębokości siewu oraz na głębokości 15–20 cm, aby ziarniaki mogły korzystać z wody pochodzącej z podsiąku kapilarnego z głębszej warstwy gleby.

Szybkie i równomierne wschody kukurydzy

W ostatnich latach ze względu na wąskie okna pogodowe często zdarza się, że znacznie przyspiesza się siew kukurydzy, niekiedy nawet już w pierwszej dekadzie kwietnia. Zazwyczaj wtedy gleba nie jest jeszcze wystarczająco nagrzana, a takie łany potrafią wschodzić 2–3 tygodnie, podczas gdy optymalnie powinno to być po 5–7 dniach. Takie opóźnienie wschodów odbija się czkawką zazwyczaj do końca wegetacji i może obniżyć plon nawet o 20%. Kukurydza powinna bardzo szybko zacząć kiełkować – najlepiej już w ciągu jednego dnia. Do tego temperatura gleby powinna wynosić ok. 8 st. C. Jeśli z powodu chłodów, nadmiaru wilgoci lub suszy nie napęcznieje, a następnie nie zacznie kiełkować najpóźniej po upływie 3 dni, spada wigor roślin.
Trzeba zrobić wszystko, aby wschody nie tylko były szybkie, ale także równomierne. Kukurydza nie lubi zbyt dużego tłoku w rzędzie, dlatego właśnie m.in. siejemy ją punktowo i w szerokich międzyrzędziach. Rośliny, które wzeszły tylko 3–4 dni później od sąsiadujących z nimi w łanie, przez całą wegetację będą gorzej się rozwijały na skutek niedoboru światła i wykształcenia słabszego systemu korzeniowego. To z kolei prowadzi do gorszego zawiązywania kolb lub nawet do ich niewykształcenia. Ze względu na gorsze nasłonecznienie są one także bardziej podatne na porażenie przez Fusarium.

Zwalczanie chwastów w kukurydzy

Kolejnym problemem wynikającym z nierównomiernych wschodów roślin jest dobór optymalnego terminu zwalczania chwastów. Rośliny później wschodzące wykształciły 3 liście, podczas gdy te bardziej rozwinięte są często w fazie więcej niż 6 liści. Te silniej rozwinięte są dużo bardziej wrażliwe na środki o działaniu nalistnym. Pamiętajmy, że w fazie 5–6 liści powstają zawiązki kolb, a rośliny są bardzo wrażliwe, m.in. także na s.cz. herbicydów należące do grupy regulatorów wzrostu.

Korzenie – solidna podstawa do uzyskania plonu ziarna

Uzyskanie wysokiego plonu kolb i znacznego przyrostu plonu ziarna na końcowym etapie fazy dojrzewania możliwe jest tylko przy maksymalnej wydajności i żywotności systemu korzeniowego. Prawidłowy rozwój korzeni zarodkowych ma ogromne znaczenie dla późniejszej wydajności i masy całego systemu korzeniowego. System korzeni zarodkowych prawie całkowicie odpowiedzialny jest za odżywienie kukurydzy od wschodów aż do stadium 8 liści. W tej fazie rozwojowej kształtuje się liczba rzędów ziarna w kolbie – jeden z elementów struktury plonu kukurydzy.
W optymalnych warunkach, tzn. przy umieszczeniu ziarna przynajmniej na głębokości 4 cm, w glebie znajdują się dwa okółki korzeni podporowych. Nad powierzchnią gleby wykształcają się również dwa ich okółki pod warunkiem, że obydwa dolne międzywęźla są optymalnie krótkie.
Długość dolnych międzywęźli zależy w znacznym stopniu od intensywności promieniowania słonecznego w okresie od fazy wschodów do stadium 2–3 liści kukurydzy, a efekt ten potęguje krótszy dzień. Zbyt płytki siew lub niedokładne przykrycie materiału siewnego ogranicza rozwój systemu korzeniowego i jego żywotność, co obniża potencjał plonotwórczy na późniejszym etapie, tzn. w fazie dojrzewania kolb.

Odmiany typu dent i flint

Odmiany typu dent są zazwyczaj bardziej wrażliwe na niestabilne wschody niż mieszańce typu flint. Na opóźnione i nierówne wschody mogą zareagować spadkiem plonu. Wynika to głównie z ich wyższych wymagań świetlnych, ale także termicznych, zwłaszcza w fazie wschodów. Natomiast odmiany typu dent mają większe możliwości zwiększenia potencjału plonowania przez większą liczbę ziaren w kolbie, jeśli zapewnione są szybkie i wyrównane wschody.
U odmian typu dent istotne jest bardzo szybkie wytworzenie systemu korzeni zarodkowych i korzeni bocznych, co jest możliwe się dzięki szybkim wschodom. Tylko w ten sposób odmiany te mogą uzyskać typową dla nich wysoką liczbę rzędów w kolbie, tj. 16–20. Natomiast odmiany typu flint, które potencjał plonowania realizują przez masę tysiąca ziaren (MTZ), są bardziej tolerancyjne na niekorzystne warunki podczas fazy wschodów, ponieważ spadek liczby rzędów w kolbie mogą zrekompensować wyższą MTZ.

Uprawa bezorkowa kukurydzy

Coraz więcej producentów sieje kukurydzę po kukurydzy w systemie bezorkowym. Bardzo ważne jest w takim przypadku, aby duża masa resztek pożniwnych została równomiernie i głęboko wymieszana z glebą. Zapewni to jak najlepszy kontakt ziarna siewnego z dobrze doprawioną glebą, o gruzełkowatej strukturze. W przeciwnym razie z góry należy spodziewać się problemów ze wschodami i strat roślin na plantacji, gdyż słoma i resztki pożniwne znacznie utrudniają przerastanie gleby korzeniami. Przy tym im większa masa resztek pożniwnych musi zostać wymieszana z glebą, tym większy powinien być udział gleby o strukturze gruzełkowatej w warstwie siewnej i ornej. Tylko w takich warunkach można liczyć na szybkie i równomierne wschody i dalszy rozwój systemu korzeniowego. W tym celu konieczne jest dobre, a przy tym głębokie i intensywne wymieszanie pozostałej masy roślinnej z glebą. Trzeba przy tym rónież zwrócić uwagę, aby na powierzchni gleby nie pozostawić brył.

dr Maria Walerowska


Picture of the author
Autor Artykułu:dr Maria Walerowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ten artykuł pochodzi z wydania 12/2022

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)