StoryEditor

Dobrze wybierz odmianę kukurydzy

W Krajowym rejestrze  znajduje się ponad 180 odmian kukurydzy. Około 75% z nich to odmiany ziarnowe. Wyniki PDO mogą ułatwić podjęcie decyzji, która z nich będzie idealna dla specyficznych warunków danego gospodarstwa.
20.03.2018., 22:03h
Przy zakupie odmiany kukurydzy warto wziąć pod uwagę wyniki doświadczeń prowadzonych w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO). Dają one odpowiedzi na pytania dotyczące przede wszystkim plonowania. Odmiany sprawdzone i zarejestrowane w naszych warunkach klimatycznych dają większą gwarancję powodzenia uprawy niż pochodzące ze Wspólnotowego katalogu odmian (CCA), wyhodowane w innych warunkach środowiskowych.

W przypadku kukurydzy, gdzie wczesność odmian jest równie ważna, jak ich zdolność plonowania, wysiew nasion odpowiednich dla rejonu klimatycznego i zamierzonego kierunku użytkowania decyduje o efektywności produkcji. Żadna odmiana nie zawiera cech wyłącznie pozytywnych. Nie należy się spodziewać wybitnie wczesnego dojrzewania u odmian najbardziej plennych i odwrotnie – odmiany bardzo wczesne rzadko przekraczają średni poziom plonowania. Odmiany wczesne w większym stopniu są też narażone na fuzaryjne choroby łodyg.

Obiektywnym sposobem sprawdzenia aktualnej wartości przynajmniej części zarejestrowanych odmian jest ich porównanie w doświadczeniach porejestrowych zlokalizowanych w różnych warunkach siedliskowych na terenie kraju, tzn. wyniki PDO.

Najnowsze wyniki PDO kukurydzy ziarnowej i kiszonkowej zestawiliśmy dla Was  najbliższym numerze top agrar Polska (4/2018) na stronach 126–130. Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. maj 2024 19:26