StoryEditor

Jak przygotować stanowisko pod kukurydzę?

Kukurydza ma ograniczone zdolności kompensowania błędów i niestety, opóźnione i niewyrównane wschody pokutują przez całą wegetację. Spóźnione rośliny nie zawiązują optymalnie kolb, a rośliny w rzędzie konkurują między sobą o światło oraz składniki pokarmowe i wodę. Później wschodzące rośliny gorzej się przez to rozwijają. Nierównomierne wschody powodują także problemy z ustaleniem optymalnego terminu odchwaszczania. Jak odpowiednio przygotować glebę do uprawy kukurydzy?
13.03.2024., 14:45h

Głębokość siewu kukurydzy i zbyt mokra gleba

Równe i szybkie wschody powinny być priorytetem. Główną przyczyną nierównomiernych wschodów są niedociągnięcia w uprawie gleby, ale także podczas siewu. Głębokość siewu powinniśmy kontrolować cały czas, zwłaszcza jeśli robimy to usługowo. Ustawiony rano siewnik po południu powinien być sprawdzony, a parametry dopasowane do wilgotności gleby – zazwyczaj po południu jest już ona przeschnięta.

Częstą przyczyną nierównych wschodów jest siew w zbyt mokrą glebę, często następujący także po uprawie gleby w zbyt mokrych warunkach, choć w ostatnich latach raczej mamy problemy ze suszą w czasie siewu kukurydzy i chłodną pogodą.

Kukurydzę musimy zasiać przynajmniej na głębokości 4 cm, a optymalnie na 4–6 cm. Częstym błędem jest zbyt płytki siew kukurydzy, zwłaszcza podczas suszy. Ważne przy tym, aby ziarno miało dobry kontakt z glebą, zapewniający podsiąkanie kapilarne wody. Warstwa gleby znajdująca się nad ziarnem powinna być zagęszczona, a ziarniak dociśnięty – koła dociskowe w siewniku muszą być dobrze wyregulowane. 

Kukurydzy nie należy siać w zbyt mokrą glebę lub bezpośrednio przed deszczem. Ważna jest także prędkość siewu – nie może być zbyt duża. Równomierne rozmieszczenie nasion w rzędzie uzyskujemy przy prędkości ok. 6–8 km/godz. w przypadku konwencjonalnych siewników.

Jakie stanowisko pod kukurydzę?

Jakie błędy najczęściej popełniamy, przygotowując stanowisko pod kukurydzę? Najczęściej uprawiamy glebę zbyt płytko, w zbyt mokrych warunkach, nadmiernie zagęszczamy glebę i za mało jest drobnej struktury gruzełkowatej w warstwie ornej gleby.

Jest to bardzo istotne, ponieważ kukurydza ma stosunkowo grube korzenie, więc potrzebuje dobrze spulchnionej gleby do siewu. Głębokość spulchnienia zależy od rodzaju gleby – na glebach piaszczystych na większą głębokość, a na glebach gliniastych i ilastych płycej. Natomiast intensywność spulchnienia powinna być większa na glebach ilastych i gliniastych, mniejsza na piaskach, a najmniejsza na glebach pylastych, które łatwo ulegają zamulaniu.

Powinniśmy także zwrócić uwagę na głębokość wymieszania resztek pożniwnych – głębiej na piaskach i glebach organicznych, a płycej na glebach ilastych i pylastych. Gleby gliniaste lokują się pośrodku stawki. Strata plonu w efekcie nadmiernego zagęszczenia gleby w przypadku suszy może wynieść 25%, a na skutek stagnującej wody nawet 30%.

Przygotowanie stanowiska pod kukurydzę

Przy przygotowywaniu stanowiska pod kukurydzę należy się skupić na następujących celach:

  • większa powierzchnia strefy korzeniowej oraz jak najlepsze przerośnięcie gleby korzeniami,
  • dobra zdolność przenikania korzeni i pobierania wody oraz składników pokarmowych,
  • wymieszanie nawozów,
  • brak zagęszczeń gleby – kukurydza nie znosi nie tylko podeszwy płużnej, ale także nadmiernie zagęszczonej gleby w warstwie ornej.

Przy uprawie gleby pod kukurydzę powinniśmy koncentrować się na 2 poziomach, tj. na ok. 4–6 cm, czyli na głębokości siewu oraz na głębokości 15–20 cm, aby ziarniaki mogły korzystać z wody pochodzącej z podsiąku kapilarnego z głębszej warstwy gleby.

dr Maria Walerowska

Fot: Sierszeńska

Maria Walerowska
Autor Artykułu:Maria Walerowskazastępca redaktora naczelnego, szef działu Uprawa
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. maj 2024 11:24