StoryEditor

Jaką odmianę kukurydzy wybrać? Cz. 2

Wprawdzie agrotechnika kukurydzy nie jest skomplikowana, ale na polach ciągle widać błędy, które odbijają się na plonach. Przy szalejącym klimacie celem jest uzyskanie także stabilnych plonów. Punktem wyjścia powinno być dobranie odmiany, idealnie dopasowanej do stanowiska. Oferta rynkowa jest bogata, dlatego poprosiliśmy firmy hodowlano-nasienne o wskazanie i scharakteryzowanie 2 odmian ziarnowych i 2 odmian kiszonkowych, które rekomendują na najbliższy sezon. Artykuł podzielony będzie na trzy części, dziś prezentujemy kolejne cztery firmy.
dr Maria Walerowska
30.11.2023., 13:04h
Z tego artykułu dowiesz się:
 • Odmiany kukurydzy IGP Polska
 • Odmiany kukurydzy KWS
 • Odmiany kukurydzy Limagrain
 • Odmiany kukurydzy Lidea

Informacje w tym zestawieniu pochodzą od firm, a zestawienie ułożone jest alfabetycznie – wg nazw firm. Zastosowano w nim skróty: Z – odmiana ziarnowa, K – odmiana kiszonkowa, U – odmiana uniwersalna.

Odmiany kukurydzy IGP Polska

 • Inception (Z) – (FAO 250) nowa odmiana ziarnowa, zarejestrowana w COBORU w 2021 r., z najlepszym wynikiem 108% wzorca spośród wszystkich nowo rejestrowanych odmian o FAO 250, co przekłada się na dodatkowe aż 960 kg suchego ziarna więcej z hektara. Wysoka tolerancja na suszę i stabilność plonowania potwierdzona urzędowo. Cechuje ją bardzo dobra odporność na wyleganie oraz silny efekt stay green. Kolby typu flex, ziarno typu pośredniego z przewagą dent.
 • Kokuna (Z) – (FAO 250) odmiana ziarnowa o bardzo dużych kolbach. Nawet do 26 rzędów ziarna przy około 40 ziarnach w rzędzie i wysokiej MTZ. Jednocześnie mała osadka. Najwyższy plon ziarna, tj. 110,1% wzorca PZPK 2019, to nawet 1170 kg/ha suchego ziarna więcej od wzorca. Do tej odmiany należy oficjalny rekord Polski w plonie ziarna kukurydzy z 2020 r. z wynikiem 17,304 t/ha suchego ziarna. Kolba flex, ziarno o wysokim ciężarze właściwym, z udziałem ok. 70% dent i 30% flint.
 • Hardware (K) – (FAO 260) cechują ją wysokie i wierne plony suchej masy, niezależnie od warunków pogodowych, co potwierdzają wyniki badań urzędowych PDO COBORU 2019–2023. Ziarno typu pośredniego, z przewagą dent, o wysokim udziale skrobi by-pass, czyli lepiej trawionej w jelicie cienkim, a dzięki temu stanowiące bardzo dobrą bazę dla wysokoenergetycznej paszy dla zwierząt. Nawet w warunkach stresu wykształca regularne i wypełnione kolby.
 • Codizouk (K) – (FAO 270) odmiana zarejestrowana w COBORU w 2017 r. Wykształca silne i wysokie, a przy tym stabilne rośliny, dające wysokie plony świeżej i suchej masy (średnio 22,76 t/ha, COBORU 2020). Kiszonkę wyróżnia wysoka strawność, dzięki niskiemu udziałowi włókien ADF i NDF w suchej masie. Od 2019 r. należy do tej odmiany oficjalny rekord Polski w plonie ogólnym świeżej masy z hektara, z wynikiem 78,08 t/ha. Dzięki silnemu systemowi korzeniowemu sprawdza się także na słabszych stanowiskach.

Odmiany kukurydzy KWS

 • Almondo (Z) – (FAO 230) zarejestrowana w Polsce w 2022 r. Najlepsza w badaniach rejestrowych COBORU (110% wzorca). Ziarno flint-dent. W doświadczeniach COBORU 2020–2021 średnia wilgotność ziarna w czasie zbioru wyniosła 28,9%. Wcześnie dojrzewa, nawet po chłodnym kwietniu roku 2021 uzyskała plon 139,7 dt/ha, o wilgotności 27,8%. Bardzo stabilna, w PDO 2022 numer 3. w plonie ziarna (104% wzorca) przy wilgotności na poziomie 27,5%. Bardzo dobrze oddaje wodę z ziarna, nawet w niekorzystnych pogodowo latach, polecana do uprawy na terenie całego kraju.
 • KWS Marcopolo (Z) – (FAO160–210) ultrawczesna odmiana, zarejestrowana w 2023 r. Nowa technologia DryDown+ łącząca wyjątkową wczesność z wysokim potencjałem plonowania. W opisie FAO 160–210 pierwsza liczba oznacza klasę wczesności, druga potencjał plonotwórczy. 104% plonu wzorca (126,1 dt/ha) i wilgotność niższa od średniej z grupy o 3,6% (dośw. rejestrowe 2021–2022). Dobry wczesny wigor umożliwia opóźnione siewy lub uprawę na glebach chłodnych i silnie uwilgotnionych. Niska podatność na choroby fuzaryjne.
 • KWS Editio (K) – (FAO 230) rejestracja w Polsce 2023 na kiszonkę i ziarno. W doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 2021–2022 najwyższa strawność całych roślin. Plon ogólny suchej masy wyniósł 202,6 dt/ha, w PDO 2023 w plonie ogólnym suchej masy również powyżej wzorca. Odmiana dojrzewa w pierwszej połowie września, uzyskując przy tym wysoką koncentrację energii w biomasie. Ziarno flint-dent. Silny efekt stay green i dobry wigor początkowy. Polecana na gleby średnie i mozaikowate.
 • KWS Monumento (K) – (FAO 260) odmiana o ziarnie flint-dent. Zarejestrowana w Polsce w 2023 r. Wyróżnia się wysokim plonem ogólnym s.m. oraz plonem kolb (ziarna). Daje wysoki plon skrobi, o dużej koncentracji w kiszonce. Dobrze radzi sobie na glebach wolno ogrzewających się wiosną. Duża tolerancja na fuzariozy kolb, łodyg i liści. W doświadczeniach rejestrowych COBORU uzyskała plon 208,5 dt/ ha (103% wzorca) o średniej zawartości s.m. w plonie 32,6%. Dobre wyniki plonowania w PDO 2023, blisko 100% wzorca.

image

Jaką odmianę kukurydzy wybrać? Cz. 1

Odmiany kukurydzy Limagrain

 • LG 32.257 (Z/K) – (FAO 250) odmiana zarejestrowana w kraju w 2023 r. Wysoko i stabilnie plonuje na ziarno i kiszonkę. Sprawdzona na polach produkcyjnych oraz w oficjalnych badaniach. Plonuje znacznie powyżej wzorca – 103,4% (COBORU 2022). Bardzo dobre zdolności adaptacyjne do stanowiska, bardzo dobry wczesny wigor oraz duża odporność na wyleganie korzeniowe. Sprawdza się zarówno na słabszych, jak i zimniejszych stanowiskach. Ziarno bardzo dobrze się wymłaca i oddaje wodę. Rekomendowana w całym kraju.
 • Limagold (Z) – (FAO 270) to czysty dent z najnowszej genetyki ziarnowej hodowli Limagrain (rejestracja EU 2021). Wysoki potencjał plonowania. Kolby są duże, wyrównane i w pełni uziarnione, o cienkiej osadce. Ziarniaki o mocnym indeksie dentowym, o wysokiej MTZ (290–320 g) i bardzo dobrym oddawaniu wody. Kompaktowe rośliny są zdrowe i odporne na wyleganie. Uprawiana w technologii Hydraneo, wykazuje większą tolerancję na stres suszy. Polecana do uprawy głównie w południowej i centralnej części Polski.
 • LG 31.245 (K) – (FAO 240) wysoki potencjał plonowania na kiszonkę, włókno o podwyższonej strawności (DINAG 53,4) oraz udział kolb w plonie ogólnym na poziomie 55%. Takie połącznie dostarcza bardzo dużo energii pochodzącej zarówno ze skrobi, jak i strawnego włókna. Dzięki temu jest odmianą bardzo wydajną w procesie produkcji mleka. Cechuje się dobrym wigorem początkowym, mocnym efektem stay green, obfitym ulistnieniem i charakterystycznymi, dużymi ziarniakami o czerwonym zabarwieniu. Polecana w całym kraju.
 • LG 31.271 (K) – (FAO 260) nowość (rejestracja UE 2023) – charakterystyczny strawny piegus. Odmiana kiszonkowa z programu LG Animal Nutrition. W grupie średnio późnej wyróżnia się wysokim plonem suchej masy – ponad 20 t/ha (COBORU 2023) oraz genetycznie podwyższoną strawnością włókna. Pozwala to na uzyskanie najwyższej wydajności energii z hektara. Rośliny cechuje bardzo dobry stay green, gęste ulistnienie, silny wczesny wigor i odporność na wyleganie. Sprawdzi się idealnie w warunkach wczesnego siewu. Polecana na kiszonkę w całym kraju.

Odmiany kukurydzy Lidea

 • LID2020C (Z) – (FAO 240) odmiana z linii genetycznej Tropical Dent, charakteryzuje się przede wszystkim smukłą kolbą w typie flex, o ziarnie typu dent. Kolba smukła i zazwyczaj wytwarza 14–16 rzędów ziaren, jednak dzięki doskonałej regularności na kolejnych roślinach i flexowej kolbie, prezentuje bardzo wysoki potencjał plonowania, potwierdzony w oficjalnych doświadczeniach rejestrowych COBORU (106% wzorca). Ma mocny wczesny wigor oraz dobry efekt stay green i charakterystyczną dla odmian Tropical Dent zdolność do szybkiego oddawania wody z ziarna.
 • LID1244C (Z) – (FAO 230–240) spodziewany wpis do Krajowego rejestru w 2024 r. W pierwszym roku doświadczeń rejestrowych uzyskała 106% wzorca, uzyskując ponad 14,8 t/ha ziarna suchego w niektórych lokalizacjach w trudnym 2022 r. Jest to efekt genetyki Tropical Dent i kolby typu fix oraz ziarna flint-dent, jednak z dużym udziałem skrobi mączystej, co jednocześnie przekłada się na efektywne oddawanie wody z ziarna zarówno na polu, jak i w suszarni. Bardzo mocny wigor roślin we wczesnych fazach rozwoju oraz uniwersalność, dzięki czemu można ją uprawiać na każdym stanowisku.
 • LID2888C (K) – (FAO 240–250) odmiana o dwukierunkowej możliwości wykorzystania. Cechuje ją bogate ulistnienie roślin oraz mocny wczesny wigor, a także bardzo dobre możliwości adaptacyjne do najsłabszych stanowisk glebowych oraz suszy. Odmiana ma kolby typu fix o flintowym ziarnie oraz świetny efekt stay green, a w kiszonkowych doświadczeniach rozpoznawczych w 2023 roku uzyskała wynik 105% wzorca. Wytwarza bardzo dobrze zaziarnione kolby w trudnych warunkach, dzięki czemu nadaje się do produkcji wysokoenergetycznej kiszonki oraz wykorzystania w kierunku ziarnowym.
 • LID3750C (K) – (FAO 270) odmiana w doświadczeniach rozpoznawczych uzyskała plon w wysokości 103% wzorca, co było najlepszym plonem spośród odmian niezarejestrowanych w Krajowym rejestrze. Charakteryzuje się wysokimi roślinami, o dobrej zdrowotności oraz kolbami w typie fix i ziarnem flint. Odporna na wyleganie i możliwa do wykorzystania w produkcji biogazu.
dr Maria Walerowskadr Maria Walerowska
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. luty 2024 22:30