StoryEditor

Listy odmian zalecanych kukurydzy

Przed siewami rolnicy często zastanawiają się, czy wybrana przez nich odmiana dobrze spisze się w gospodarstwie. Oczywiście decydujący głos ma pogoda, ale nie mniej ważne są agrotechnika i odmiana.
19.03.2021., 14:03h
Wielu rolników zapewne już kupiło materiał siewny kukurydzy, co zwykle jest finalizowane w styczniu i lutym. Nie brakuje jednak klientów niezdecydowanych lub z innych względów odkładających zakup nasion kukurydzy krótko przed terminem siewu. Dla jednych i drugich mamy potrzebną praktyczna informację w postaci „List odmian zalecanych do uprawy w województwie” na 2021 r.

Wykazy te zawierają zestaw odmian najlepiej sprawdzających się w uprawie w konkretnym województwie. Są one sporządzane na podstawie kilkuletnich wyników badań PDO i corocznie aktualizowane przez zespół krajowych ekspertów. Poza potencjałem plonotwórczym samej odmiany uwzględniaj także wpływ lokalnych warunków pogodowych oraz klasy gleb i wartości stanowisk.

W województwach, w których nie prowadzi się tego typu badań lub są one nieliczne, nie tworzy się takich list. Nie oznacza to jednak, że rolnicy z tych województwach nie mogą uprawiać kukurydzy. Są tylko pozbawieni tej bardzo przydatnej dla praktyki informacji, co z czasem powinno się zmienić, z korzyścią dla plantatorów i firm hodowlanych czy dystrybucyjnych.

Dysponując taką wiedzą można natomiast sprawdzić trafność wyboru odmiany, czy dopiero podjąć właściwą decyzję zakupu materiału siewnego. Szczegółowe wykazy LOZ dla kukurydzy ziarnowej i kiszonkowej prezentują tab. 1. i 2. (źródło: COBORU)


[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
14. czerwiec 2024 18:38