StoryEditor

PDO kukurydzy: odmiany pełne wigoru

W Polsce postęp biologiczny kukurydzy potwierdza kilka elementów. Jednym z nich jest jej rosnący areał, który w minionym sezonie wyniósł ok. 1,3 mln ha. Kolejny, to duża przydatność gospodarcza, zwłaszcza w przemyśle paszowym. Pozytywnie prezentują go także coroczne wyniki badań PDO.
16.12.2021., 11:12h
Krajowy rejestr kukurydzy to jeden z najliczniejszych wykazów – zawiera ponad 230 odmian. Jak więc w tym gąszczu poszukać tej najlepszej? A warto poświęcić temu zagadnieniu trochę czasu, gdyż właściwy wybór odmiany jest najlepszą inwestycją w opłacalność produkcji, w tym ponoszone koszty prowadzenia uprawy. Po ostatnich zmianach na rynku, dotyczących głównie cen nawozów i energii, poprawna decyzja pomoże ograniczyć m.in. wydatki na paliwo, środki ochrony roślin, czy kosztowne w tym gatunku dosuszanie ziarna, zwykle z 30–40% do 13–14%.
Duża roszada odmian
Poza widocznym w kukurydzy postępem hodowlanym, firmy chcą też oferować swoim klientom coraz lepsze odmiany pod względem plonowania, odporności na stresowe czynniki środowiska, czy wykorzystania pozyskanego plonu, zarówno ziarna, jak i zielonki. Dlatego też należy na bieżąco śledzić ruch odmianowy, zwłaszcza, że tylko niektóre z nich znajdują się w czołówce przez dłuższy czas. Starsze odmiany zastępowane są przez nowe, wyżej plonujące, o lepszej wartości gospodarczej i parametrach użytkowych.
W kukurydzy wykorzystanie postępu odmianowego jest łatwiejsze niż u innych zbóż, bo jej materiał siewny musi być odnawiany corocznie. Z kolei obiektywnym sposobem sprawdzenia aktualnej wartości przynajmniej części zarejestrowanych odmian jest ich porównanie w doświadczeniach porejestrowych (PDO) zlokalizowanych w różnych warunkach siedliskowych na terenie całego kraju. Podobnie jak odmiany zarejestrowane w Polsce traktowane są odmiany z rejestrów krajów UE (CCA), które z powodów organizacyjnych i ilościowych są włączane do tych badań w ograniczonym zakresie. Warunkiem włączenia ich do doświadczeń PDO są pozytywne wyniki we wcześniejszych dwuletnich badaniach rozpoznawczych prowadzonych w kilku miejscowościach…
Cały artykuł o wynikach badań PDO kukurydzy odmian ziarnowych i kiszonkowych, w tym zestawienia tabelaryczne, prezentujemy w nowym wydaniu 1/2022 „top agrar Polska”, na str. 86–90. Zapraszam do czytania, bo czas zakupu nasion najcenniejszych odmian jest bardzo krótki.
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
17. kwiecień 2024 04:38