StoryEditor

Płoniarka w kukurydzy – jak ją rozpoznać, zabiegać i zwalczyć?

Jak rozpoznać obecność ploniarki zbożówki w kukurydzy, jak zapobiegać i jak zwalczać?
18.05.2023., 12:05h
Niestety, w chwili zauważenia objawów żerowania szkodników, jest najczęściej zbyt późno na podjęcie działań ochronnych. Mimo to warto je poznać, aby w kolejnym sezonie podjąć działania zaradcze.

Ploniarka zbożówka - charakterystyka i objawy

Sprawca: larwy muchówki – ploniarki zbożówki.
Zewnętrzne objawy żerowania: placowy brak wschodów, zniekształcone siewki i starsze rośliny, liście sklejone w pączku, postrzępione liście, uszkodzony stożek wzrostu.
Miejsca częstego występowania: niezależnie od lokalizacji miejsca na polu i pola, częściej jednak po zbożach, szczególnie jarych i po kukurydzy.

Ploniarka zbożówka - zapobieganie i zwalczanie

  • Zapobieganie: możliwie wczesny siew kukurydzy, unikanie siewu po zbożach i po kukurydzy, izolacja przestrzenna od upraw trwałych, użytków zielonych, traw nasiennych i ugorów.
  • Zwalczanie: brak obecnie zarejestrowanych insektycydów, stosowanie zapraw czy granulatów zarejestrowanych np. na drutowce pozwala przy okazji na ochronę przed wczesnym nalotem szkodnika.


Tomasz Czubiński

fot: Janusz Biernacki

Tomasz Czubiński
Autor Artykułu:Tomasz Czubiński

redaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie ochrony, uprawy i nawożenia roślin

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. maj 2024 20:00