Reklama zniknie za 11 sekund

Dania nie chce krów na uwięzi

Obrazek

Duński rząd zakazuje utrzymywania bydła na uwięzi. Restrykcje mają w pierwszej kolejności objąć gospodarstwa ekologiczne.

Marcin Jajor28 października 2020, 07:00
Ogólny zakaz utrzymywania bydła na uwięzi ma obowiązywać od 2027 roku. To część nowego rozporządzenia ekologicznego, które ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku. Nakazuje ono rolnikom z produkcją ekologiczną zmiany sposobu utrzymywania krów z systemu uzięziowego na wolnostanowiskowy. – Ekologiczne bydło nie może być wiązane. Obory uwięziowe nie są nowoczesne i nie mogą zagwarantować dobrego dobrostanu zwierząt – uzasadnia Mogens Jensen, minister żywności, rolnictwa i rybołówstwa Danii.Nowe prawo dopuszcza jednak pewne ustępstwa, a mianowicie gospodarstwa tego rodzaju będą mogły ubiegać się o okres przejściowy od 2022 do 2024 roku. Dotyczy to jednak tylko i wyłącznie tych ferm, które utrzymują do 50 krów i to pod warunkiem, że będą one w stanie wykazać, że zachowują ścisłe standardy dobrostanu zwierząt. Ten wyjątek ma objąć łącznie ok. 10 ferm w całej Danii.

Jak zaznaczał Jensen, nie można z dnia na dzień pozbawiać środków do życia małych gospodarstw ekologicznych. Dlatego mogą one skorzystać z dwuletniego okresu przejściowego, jeśli bydło jest zdrowe i ma dobre warunki. – W ten sposób realizujemy nasze ambicje w zakresie ekologii, a rolnicy mają czas na dostosowanie się do nowych warunków – mówi szef duńskiego resortu rolnictwa. Nieco więcej czasu na zmiany będą miały wszystkie inne, a więc tradycyjne gospodarstwa zajmujące się chowem i hodowlą bydła. Duńskie rozporządzenie ekologiczne nakazuje całkowitą rezygnację z utrzymywania zwierząt na uwięzi od 2027 roku. To kontynuacja polityki kraju, która trwa już od wielu lat na rzecz bardziej zrównoważonej produkcji rolnej, która ma szeroki wymiar dla całego sektora. 

Jak podczas jednego ze swoich wystąpień zaznaczał Jensen, jeśli naprawdę chcemy zmniejszyć nasz wpływ na klimat, będziemy musieli podjąć trudne decyzje i zdecydować, jakie produkty żywnościowe będziemy mieć w przyszłości oraz w jaki sposób będziemy je produkować i konsumować. Globalne rolnictwo i produkcja żywności muszą być przyjazne dla klimatu. mj/MEFD/fleischwirtschaft.com

Fot. JajorPicture of the author
Autor Artykułu:Marcin Jajor
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)