StoryEditor

Dofinansowanie do zakupu jałówek – ile wniosków?

Ile wniosków o nadzwyczajną pomoc dostosowawczą wpłynęło do OT ARR? Gdzie pomoc cieszyła się największym zainteresowaniem?
11.08.2017., 16:08h
Nieco ponad 2,6 tys. wniosków na udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych – trafiło do OT ARR. Największym zainteresowaniem program cieszył się w północno-wschodniej oraz centralnej części kraju.Przypomnijmy, że w ramach przyznanej Polsce przez Komisję Europejską puli ponad 22,67 mln euro (tj. ok. 98,7 mln zł) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do tej pory – na podstawie złożonych wniosków – rozdysponowało ok. 28 mln zł. Zaproponowane rozporządzenie jest odpowiedzią na pozostałą cześć ok. 70 mln zł, dzięki której resort rolnictwa zamierza dodatkowo wesprzeć m.in. hodowców bydła mlecznego.

Tym razem – jak proponuje projekt rozporządzenia – będą mogli oni liczyć na refundację części kosztów zakupu jałówek:
  • 1000 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 6 miesięcy;
  • 1500 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu powyżej 6 miesięcy i nie więcej niż 12 miesięcy;
  • 2000 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu powyżej 12 miesięcy i nie więcej niż 18 miesiące;
  • 3000 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu powyżej 18 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące.


Pomoc będzie przysługiwała do nie więcej niż 30 sztuk (o zwiększenie limitu z 20 sztuk zabiegały organizacje zrzeszające rolników w ramach konsultacji publicznych) zwierząt zakupionych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r. Ta ostatnia data stanowi również ostateczny termin złożenia wniosku o pomoc, co narzucają unijne przepisy (2016/1613) mówiące o konieczności wypłaty pieniędzy najpóźniej do 30 września 2017 r.
Dopłata ma objąć zwierzęta mające w dniu zakupu powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące, zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich, dla których wystawiono świadectwo potwierdzające jej pochodzenie i urodzonych w stadach objętych oceną wartości użytkowej bydła.
Do otrzymania pomocy będzie uprawniony producent mleka, który w dniu złożenia wniosku o udzielenie dopłaty, będzie posiadał w siedzibie stada krowy typu użytkowego mleczny lub kombinowany, mające powyżej 24 miesięcy, albo nie posiadał w tym dniu krów, według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oraz sprzedał w 2016 r. podmiotom skupującym mleko nie mniej niż 5 tys. kg mleka. 
Ponadto producent mleka będzie zobowiązany do utrzymywania, nie krócej niż do dnia 31 lipca 2020 r., jałówek hodowlanych ras mlecznych, do których otrzymał pomoc.


Więcej szczegółów, w tym również o zainteresowaniu związanym z naborem dotyczącym zmniejszenie sprzedaży mleka napiszemy we wrześniowym wydaniu dodatku specjalnego “top bydło”.        mj
Marcin Jajor
Autor Artykułu:Marcin Jajor

redaktor działu top bydło i topagrar.pl, zootechnik, specjalista w zakresie hodowli bydła mlecznego i mięsnego

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. maj 2024 21:08