Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl

Pogłowie trzody wreszcie wzrosło!

Obrazek

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w czerwcu 2014 roku pogłowie trzody chlewnej w Polsce wynosiło 11724,1 tys. sztuk i było o 5 proc. większe niż w lipcu 2013 roku.

10 października 2014, 09:53

Jak pokazują statystyki, wzrosła liczebność wszystkich grup struktury stada świń, tj. prosiąt, warchlaków, tuczników oraz trzody o wadze 50 kg i większej z przeznaczeniem na chów.
W okresie lipiec 2013 – czerwiec 2014 stado loch na chów zwiększyło się o 11,2 tys. sztuk (o 1,1 proc.) do poziomu 1008,8 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 21,2 tys. sztuk (o 3,2 proc.) do 689,4 tys. sztuk. W stosunku do stanu w końcu marca 2014 r. liczba loch na chów wzrosła o 7,7 tys. sztuk (0,8 proc.), w tym liczba loch prośnych wzrosła o 19,9 tys. sztuk, tj. o 3,0 proc.

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno-użytkowych w czerwcu 2014 r. wynosił:

 • prosięta o wadze do 20 kg – 27,5 proc.,
 • warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 27,8 proc.,
 • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 35,9 proc.,
 • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 8,8 proc., w tym: lochy na chów razem (8,6 proc.), w tym prośne - 5,9 proc.

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody, odnotowaną w lipcu 2013 r., zmniejszył się udział prosiąt (o 0,4 pp), warchlaków (o 0,2 pp) oraz trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej (o 0,3 pp), natomiast wzrósł udział tuczników (o 0,9 pp). bczWażne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)