StoryEditor

UE – niewielki spadek produkcji pasz w 2013 roku

W 2013 roku produkcja mieszanek paszowych osiągnęła 153,8 mln ton, tj. o 0,2% mniej niż rok wcześniej.
04.05.2014., 12:05h

Produkcja pasz przemysłowych dla trzody chlewnej obniżyła się o 1,7%, natomiast pasz dla bydła i drobiu wzrosła odpowiednio o 0,8% oraz 0,6%. Segment produkcji pasz dla drobiu wzmocnił swoją pozycję rynkową przed segmentem produkcji pasz dla świń. Wzrost produkcji i zużycia pasz dla bydła w poprzednim roku wynikał z późnej wiosny w wielu częściach Europy oraz mniejszej produkcji pasz zielonych w tym okresie – informuje FAPA.

Spośród najważniejszych producentów pasz w UE, wzrost produkcji odnotowano w Wielkiej Brytanii (+5%) oraz w Polsce (+3%), natomiast 1% spadek dotyczył Francji, Hiszpanii oraz Holandii. Produkcja w Niemczech oraz we Włoszech utrzymała się na stabilnym poziomie. Niemcy umocniły pozycję lidera w UE pod względem całkowitej produkcji mieszanek paszowych przed Francją oraz Hiszpanią. Produkcja pasz w Chorwacji (nowym członek Unii) obniżyła się o 7% do 590 tys. ton.

Jeśli chodzi o prognozy na rok 2014, to wg FEFAC należy spodziewać się stabilizacji produkcji pasz dla drobiu oraz dalszej redukcji wytwarzania tych produktów dla sektora wieprzowiny (o 0,5%). Należy też oczekiwać 1% redukcji popytu na pasze dla bydła ze względu na oczekiwaną poprawę warunków klimatycznych sprzyjających wegetacji na pastwiskach. Produkcja mieszanek paszowych w br. powinna się obniżyć o 1% w stosunku do poziomu produkcji z 2013 r.

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. czerwiec 2024 18:52