StoryEditor

Susza rolnicza - prawie 270-mm deficyt opadowy

W 7. okresie raportowania suszy przez IUNG – PIB, obejmującym okres od 21 maja do 20 lipca br., obserwujemy dramatyczny obraz monitorowanego zjawiska. Maksymalna wartość klimatycznego bilansu wodnego wynosiła –269 mm. To nie rekord, ale lato jeszcze trwa…
26.07.2023., 14:07h
W 7. okresie raportowania, tj. od 21 maja do 20 lipca br. średnia wartość klimatycznego bilansu wodnego wynosiła –178 mm, zmniejszając się o 18 mm w stosunku do poprzedniego raportu. W wyniku występujących warunków wilgotnościowych Instytut stwierdza więc wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski.
Deficyt wody dla roślin uprawnych zwiększył się powodując, że niedobór wody występował w całym kraju. Największy notowano we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim oraz na Nizinie Wielkopolskiej od –240 do –269 mm. Bardzo duży niedobór wody notowano również na Pojezierzu Pomorskim, Żuławach, w zachodniej części Pojezierza Wielkopolskiego i w zachodniej i południowej części Niziny Mazowieckiej, dochodząc do –239 mm (patrz mapa).

Susza we wszystkich województwach

Obecnie susza rolnicza występuje na terenie wszystkich województw i we wszystkich monitorowanych uprawach. Największy jej zasięg dotyczy kukurydzy na ziarno i kiszonkę, obejmując 2159 gmin Polski. W uprawach roślin strączkowych odnotowano ją w 2039 gminach wśród zbóż jarych w 1971 u zbóż ozimych w 1824 , na kwaterach ziemniaczanych w 1229 a na plantacjach buraka cukrowego w 779.

Maksymalny zasięg - mapa zagrożenia suszą

Szczegółowe informacje przedstawiające straty plonów w poszczególnych województwach za pomocą map oraz tabel zamieszczone są na stronie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej www.susza.iung.pulawy.pl, na której znajduje się zakładka:

Mapy zagrożenia suszą\Wybierz uprawę\Wybierz okres – należy wybrać Zasięg maksymalny
.

Przedstawione tam dane są sumą wszystkich gmin i powierzchni objętych suszą od początku jej monitorowania, tj. od 21 marca aż po raport bieżący. IUNG – PIB informuje ponadto, że tylko zasięg maksymalny jest najbardziej miarodajny w monitorowanym okresie wegetacyjnym w oznaczeniu wystąpienia suszy rolniczej nie tylko w kraju, ale także na poszczególnych działkach ewidencyjnych.

[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. maj 2024 00:02