StoryEditor

Ulewne deszcze spychają suszę do ,,narożnika"

Od 11 lipca do 10 września 2022 r. średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, wynosiła –79 mm. Według 12. raportu IUNG deficyt wody dla roślin uprawnych występował na znacznym obszarze kraju, a obszar ekstremalnej suszy znacząco się zmniejszył.  
14.09.2022., 11:09h
Największy deficyt wody notowano na Pobrzeżu Słowińskim, Wielkopolskim, Mazurskim, Pomorskim oraz w Kotlinie Sandomierskiej. Nieco mniejszy wystąpił na Nizinie: Wielkopolskiej i Mazowieckiej oraz na Wyżynie Lubelskiej. W wyniku występujących w kraju warunków wilgotnościowych w 12. okresie raportowania, tj. od 11.07 do 10.09 IUNG stwierdza wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski (patrz mapa). Zjawisko wystąpiło na terenie 8 województw, w 8 monitorowanych uprawach, tj.:
  • kukurydzy na kiszonkę,
  • kukurydzy na ziarno,
  • krzewów owocowych,
  • ziemniaka,
  • roślin strączkowych,
  • buraka cukrowego,
  • chmielu,
  • warzyw gruntowych.

Kukurydza pod suszowym pręgierzem
W analizowanym okresie największy zasięg suszy rolniczej występował w uprawach kukurydzy na kiszonkę, tj. w 225 gminach (1,14% gruntów ornych kraju), a w zasiewach kukurydzy ziarnowej w 186. Na plantacjach krzewów owocowych i ziemniaka notowano ją w 200 gminach, u roślin strączkowych w 59, w buraku cukrowym w 10, w chmielu w 9, a w uprawach warzyw gruntowych w 1 gminie.
Definicja suszy
Zgodnie z definicją określoną w ustawie z 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od 21 marca do 30 września spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb. Zatem w obojętnie którym terminie zostanie stwierdzona susza, to plony upraw będą niższe przynajmniej o 20% w skali gminy, w stosunku do uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych. Tegoroczny zakres tego zjawiska w kraju przedstawia tabela.
Mapy zagrożenia suszą
Szczegółowe informacje przedstawiające straty plonów w poszczególnych województwach za pomocą map oraz tabel zamieszczone są na stronie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej www.susza.iung.pulawy.pl, w zakładce: Mapy zagrożenia suszą\Wybierz uprawę\Wybierz okres – należy wybrać Zasięg maksymalny.
Przedstawione dane są sumą wszystkich gmin i powierzchni objętych suszą od początku jej monitorowania w danym roku aż po raport bieżący. Tylko zasięg maksymalny jest najbardziej miarodajny w monitorowanym okresie wegetacyjnym w oznaczeniu wystąpienia suszy rolniczej w: kraju, województwie, gminie oraz na działce ewidencyjnej.
Tegoroczne warunki pogodowe sprawiły, że wystąpił na terenie kraju duży deficyt wody, powodujący suszę u wszystkich monitorowanych roślin uprawnych.
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. marzec 2024 06:16