Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

Dlaczego coraz więcej rolników jest na emeryturze?

Obrazek

Rośnie liczba rolników przechodzących na emerytury. Nowe przepisy pozwalają na wypłatę emerytury w pełnej wysokości bez konieczności zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej. Jak reforma emerytalna wpłynęła na decyzje rolników?

wk10 lutego 2023, 13:28
- W dobie najwyższej inflacji od 25 lat, czego skutkiem jest w szczególności drożejąca żywność oraz wysokie koszty mediów, w sposób szczególny na obniżenie poziomu życia narażeni są seniorzy pobierający niskie emerytury z KRUS. Do biur poselskich cały czas kierowane są zapytania odnośnie szans wprowadzenia tzw. emerytur stażowych, które mogłyby zastąpić zlikwidowane w praktyce 6 lat temu wcześniejsze emerytury na wsi. W 2021 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyznała tylko 28 takich świadczeń. Rolniczki i rolnicy wykonują na co dzień bardzo ciężką i wyczerpującą pracę od najmłodszych lat.

Czytaj także: Podwyżki rolniczych emerytur niższe niż planowano

Nie dziwi więc fakt, że w dużej części ta grupa zawodowa jest zainteresowana powrotem do poprzednich rozwiązań w zakresie świadczeń emerytalnych, bez względu na nazwę rozwiązań i tryb ich przyznawania – napisali w interpelacji do ministra rolnictwa posłowie Dorota Niedziela oraz Kazimierza Plocke, którzy zadali szereg pytań dotyczących wieku emerytalnego oraz kosztów waloryzacji emerytur rolniczych.

W jakim wieku w praktyce średnio rolnicy przechodzili na emeryturę?

Tab: MRiRW

- Jednocześnie chcę zauważyć, że w związku z reformą emerytalną od 2013 r. wiek emerytalny był sukcesywnie podwyższany, aby w rezultacie zrównać wiek dla kobiet i mężczyzn do 67 lat. Natomiast w 2017 roku wiek emerytalny został obniżony. Dzięki temu obecnie rolnik-emeryt ma możliwość przejścia na emeryturę już w wieku 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni) – napisał wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.

Jakie były koszty waloryzacji emerytur rolniczych?

Z danych ministerstwa rolnictwa wynika, że co roku na waloryzację emerytur przeznaczane jest od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych. Rekordowa kwota padła w 2020 r.


Tab: MRiRW

Spada liczba rolników przechodzących na emeryturę?

Posłowie Dorota Niedziela oraz Kazimierza Plocke zapytali także, dlaczego drastycznie zmniejszyła się liczba rolników przechodzących na emeryturę od 2017 roku?

MRiRW zwróciło uwagę, że od 2013 r. wprowadzono sukcesywne podwyższanie wieku emerytalnego oraz stopniową likwidację tzw. wcześniejszej emerytury rolniczej. Świadczenie to nadal mogły uzyskać wyłącznie osoby, które w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2017 r. spełniły warunki ustawowe do tego świadczenia, czyli ukończyły 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna), posiadały co najmniej 30-letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestały prowadzenia działalności rolniczej.

W październiku 2017 r. weszła w życie ustawa, która obniżyła wiek emerytalny do 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. W związku z powyższymi zmianami rok 2017 był wyjątkowy – przyznano więcej emerytur rolniczych nie tylko w stosunku do późniejszych okresów, ale również w porównaniu do poprzednich lat. Od października 2017 r. szersze grono osób uzyskało emerytury rolnicze (wcześniej oczekiwały na osiągnięcie podwyższonego wieku emerytalnego). Kończył się wtedy okres, do którego rolnicy musieli podjąć decyzję o zaprzestaniu prowadzenia działalności rolniczej i przejściu na emeryturę rolniczą „wcześniejszą”, przez co znacząco wzrosła liczba osób występujących z wnioskami o takie świadczenie (do 2014 r. liczba przyznawanych emerytur „wcześniejszych” nie przekraczała 17 tys. rocznie). Spadek liczby emerytur rolniczych przyznawanych po 2017 r. może wynikać z likwidacji emerytur rolniczych „wcześniejszych”, a także ze względów demograficznych i spadku liczby osób ubezpieczonych w KRUS.

Efekt ostatniej reformy emerytalnej

Ministerstwo rolnictwa jednocześnie podkreśliło, że od 2021 r. ponownie następuje wzrost liczby przyznawanych emerytur rolniczych, szczególnie znaczący w okresie I–III kw. 2022 r.

- Prawdopodobnie jest to efekt czerwcowej zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników pozwalającej na wypłatę emerytury rolniczej w pełnej wysokości bez konieczności zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej – podsumował wiceminister R. Romanowski.

wk
fot. Envato.ElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)