Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

Do kiedy przysługuje renta rodzinna z KRUS?

Obrazek

Pytanie Czytelnika: Jestem studentem V roku studiów jednolitych magisterskich. Pobieram rentę rodzinną z KRUS po zmarłej mamie. Jak wynika z decyzji KRUS, renta rodzinna została mi przyznana do 30 września br. Pracę magisterską obroniłem wcześniej, już w czerwcu br., ale dyplomu jeszcze z uczelni nie otrzymałem. Zgodnie z zarządzeniem rektora rok akademicki trwa do 30 września 2021 r. Do kiedy przysługuje mi renta rodzinna z KRUS?

1 października 2021, 06:00
Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2021 r., poz. 266), do renty rodzinnej są uprawnieni członkowie rodziny zmarłego, m.in. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, jeżeli spełniają warunki do uzyskania takiej renty w myśl przepisów emerytalnych. Zgodnie z tymi przepisami dzieci mają prawo do renty rodzinnej, m.in. do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16. rok życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25. roku życia. 

Jeżeli dziecko osiągnęło 25. rok życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. Dokumentem potwierdzającym fakt uczęszczania do szkoły (uczelni) jest wydane przez uczelnię zaświadczenie, w którym winien być podany m.in. programowy rok ukończenia nauki. Rentę rodzinną wypłaca się aż do przewidzianego programem terminu ukończenia nauki, oczywiście nie dłużej niż do osiągnięcia 25. roku życia. Zasadą jest, że renta rodzinna dla studentów przysługuje przez cały rok akademicki do 30 września, a więc za okres ferii letnich. Zasada ta dotyczy także sytuacji, gdy osoba uprawniona kończy naukę na uczelni np. w czerwcu danego roku. 

Z pana pytania wynika, że KRUS przyznała panu rentę rodzinną do 30 września br., zaś pracę magisterską obronił pan już w czerwcu br., tylko nie otrzymał jeszcze dyplomu. Nie podał jednak pan istotnej informacji (niezbędnej do udzielenia wiążących wyjaśnień) czy 25. rok życia ukończył pan na ostatnim roku studiów. 

Jeśli ukończył pan 25 lat na ostatnim roku studiów, wówczas termin wypłaty renty rodzinnej winien być ustalony przez KRUS zgodnie z ww. zasadami. Szczegółowych wyjaśnień na podstawie akt udzieli panu oddział regionalny KRUS wypłacający rentę rodzinną.    

Ewa Jaworska-Spicak


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)