StoryEditor

Emerytura rolnicza. Czy KRUS wyda zaświadczenie o ubezpieczeniu społecznym rolników?

Nasz Czytelnik jest ubezpieczony jako rolnik w KRUS, wcześniej jednak pracował zawodowo i ubezpieczony był w ZUS. Czy emeryturę otrzyma z KRUS? Jeśli nie, to czy KRUS wyda mu zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu rolników?
EWA JAWORSKA-SPICAK
03.06.2024., 08:00h

Bez emerytury z KRUS

Pytanie Czytelnika: Wujek jest ubezpieczony jako rolnik z mocy ustawy w KRUS od 2006 r. Wcześniej pracował zawodowo i był ubezpieczony w ZUS. W maju 2024 r. kończy 65 lat. Czy wujek otrzyma z KRUS emeryturę rolniczą? Jeśli nie, to czy KRUS wyda mu zaświadczenie o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników? Czy musi złożyć stosowny wniosek?

Zobacz także: 14. emerytura w podwójnej wysokości dla seniora?

Komu przysługuje emerytura rolnicza z KRUS?

Zgodnie z przepisami ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. DzU z 2024 r., poz. 90), emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który spełnia łącznie następujące warunki:

  • osiągnął wiek emerytalny – mężczyzna 65 lat i podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 25 lat.
  • Osobom urodzonym po 31.12.1948 r. do okresu ubezpieczenia rolniczego nie zalicza się okresów podlegania innemu ubezpieczeniu.

Wobec powyższego pana wujek nie nabędzie aktualnie prawa do emerytury rolniczej...

Pozostało 49% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
EWA JAWORSKA-SPICAKEWA JAWORSKA-SPICAK
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. czerwiec 2024 13:55