StoryEditor

Nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością

Od nowego roku osoby z niepełnosprawnością będą mogły wnioskować o nowe świadczenie wspierające. Maksymalna kwota pomocy, o którą będzie można się ubiegać to 3500 zł miesięcznie.
NASZA AUTORKA
Ewa Jaworska-Spicak
10.12.2023., 08:00h
Z tego artykułu dowiesz się:
  • Jak się ubiegać o nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością? 
  • W jakiej wysokości można otrzymać wsparcie?
  • Kiedy wypłata świadczenia wspierającego przez ZUS?

Od 1 stycznia 2024 r. pełnoletnie osoby z niepełnosprawnością będą mogły ubiegać się o zupełnie nową formę wsparcia na mocy ustawy z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (DzU z 2023 r., poz. 1429).

Ustawa ta określa warunki nabywania prawa do świadczenia zwanego „świadczeniem wspierającym”, kierowanym do osób niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia oraz zasady przyznawania i wypłaty tego świadczenia. Świadczenie będzie przyznawane niezależnie od dochodów.

Nowe świadczenie z budżetu państwa będzie przysługiwało osobie po ukończeniu 18. roku życia, mającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, u której potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia. O liczbie punktów decyduje stopień zdolności do samodzielnego wykonywania określonych czynności lub zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem.

Jak się ubiegać o nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością? 

Od 1 stycznia 2024 r. w pierwszej kolejności będzie można złożyć wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. Wniosek należy kierować do wojewódzkiego zespołu orzekającego o niepełnosprawności. Potrzeba poziomu wsparcia będzie oceniana w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub jeżeli wystąpi ona z odpowiednim wnioskiem – w innym miejscu zorganizowanym przez zespół orzekający.

Po otrzymaniu decyzji będzie można złożyć do ZUS wniosek o świadczenie. ZUS będzie bowiem prowadził w sprawie przyznania świadczenia wspierającego postępowanie oraz świadczenie to wypłacał. Wnioski wraz z załącznikami składa się wyłącznie w formie elektronicznej, m.in. za pomocą profilu PUE ZUS.

W jakiej wysokości można otrzymać wsparcie?

Świadczenie wspierające przysługuje niepełnosprawnemu miesięcznie w wysokości:

Pozostało 53% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
NASZA AUTORKA<br/>Ewa Jaworska-SpicakNASZA AUTORKA
Ewa Jaworska-Spicak
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. luty 2024 07:54