StoryEditor

Renta rodzinna z KRUS: komu przysługuje i o czym trzeba pamiętać?

Dzieciom, które straciły rodziców, renta rodzinna ma pomóc w utrzymaniu i zaspokojeniu najważniejszych potrzeb. Przedstawiamy zasady postępowania w sprawach spornych, ujednolicone przez KRUS.
14.08.2023., 13:08h

Renta rodzinna rolnicza jest świadczeniem kompensacyjnym, stanowiącym rekompensatę dochodu utraconego w związku ze śmiercią bliskiej osoby. Renta ta jest świadczeniem pochodnym świadczenia, jakie przysługiwało lub przysługiwałoby zmarłemu.

Najwięcej wątpliwości przy przyznawaniu i wypłacie rent rodzinnych przez KRUS dotyczy rent rodzinnych, przysługujących dzieciom po ukończeniu 16. roku życia. Przedstawiamy zasady postępowania w tych sprawach, ujednolicone przez KRUS. Ułatwi to świadczeniobiorcom ocenę prawidłowości decyzji wydawanych w tym zakresie przez KRUS.

Obowiązujące przepisy

Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2023 r. poz. 208 ze zm.), renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny zmarłego:

  • emeryta lub rencisty mającego ustalone prawo do emerytury rolniczej albo renty rolniczej z ubezpieczenia,
  • ubezpieczonego, który w chwili śmierci spełniał warunki do uzyskania emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy. Przyjmuje się, że był on całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym.

Do renty rodzinnej są uprawnieni członkowie ro...

Pozostało 82% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. maj 2024 10:54