Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>

Przed rozwodem mąż pobrał pieniądze ze wspólnego konta i nie chce oddać

Obrazek

Pytanie: W trakcie trwania małżeństwa mąż pobrał ze wspólnego konta znaczną kwotę wspólnych pieniędzy i do dziś się z nich nie rozliczył. Nie wiem na co je wydał. Na żądanie, by zwrócił na konto twierdzi, że to też jego pieniądze i mógł je wydać na dowolny cel i nie musi się z tego tłumaczyć. Czy ma rację?

adw. Mikołaj Pomin13 stycznia 2019, 08:00
Z zadanego pytania wynika, że pieniądze stanowiły majątek wspólny, zatem należały do obojga małżonków. W myśl przepisu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie są zobowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny.

Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do zachowania tego majątku. Przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej małżonek ten zarządza samodzielnie. W razie przemijającej przeszkody drugi małżonek może dokonywać niezbędnych bieżących czynności.

W kontekście omawianej sprawy zgodne z prawem byłoby pobranie przez jednego z małżonków pieniędzy z konta w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, spłaty długów, zakupu środków produkcji we wspólnym gospodarstwie, bądź innym wspólnym celom. Jeżeli jednak małżonek bez zgody drugiego rozporządza majątkiem (pieniędzmi) i dodatkowo nie zwraca ich, takie postępowanie narusza przepisy Kodeksu.

Dodatkowo może zostać uznane za przestępstwo przywłaszczenia bądź kradzieży, gdyż zgodnie z poglądem wyrażonym w wyrokach Sądu Najwyższego mienie będące wspólnością małżonków nie jest w pełni mieniem własnym jednego z małżonków; jest ono dla każdego z małżonków częściowo mieniem cudzym (drugiego małżonka). Czytelniczka powinna złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez męża.

Dodatkowo, ma ona prawo żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej, dokonania podziału majątku i dochodzenia od męża zwrotu tej części zabranych pieniędzy, która na nią przypadała. Sprawa niewątpliwie jest na tyle skomplikowana, ze warto zlecić jej prowadzenie adwokatowi bądź przynajmniej zasięgnąć jego porady przed jej rozpoczęciem.

Adw. Mikołaj Pomin

Masz pytanie do prawnika, jesteś naszym prenumeratorem? Może zadać je w poniższym formularzu. Nasz prawnik udzieli odpowiedzi tak szybko jak to możliwe:Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)