StoryEditor

Czy czas na opracowanie i dostarczenie planów nawozowych w ramach ekoschematów zostanie wydłużony?

Za kilka dni, czyli 25 lipca, zakończy się przyjmowanie oświadczeń o posiadaniu planów nawozowych w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe”, a rolnicy mają problem z analizami próbek gleby. Czy jest szansa na późniejszy termin?
19.07.2023., 15:07h

Czym są ekoschematy?

Ekoschematy to wsparcie w postaci bezpośrednich płatności, które rolnik może otrzymać za korzystne dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt zarządzanie gospodarstwem. 
Jak podaje ARiMR, 35% wnioskujących było zainteresowanych wsparciem w ramach przynajmniej jednego z ekoschematów.

Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – na czym to polega?

Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia w ekoschematach posiada dwa warianty: podstawowy, bez wapnowania, kiedy próbki gleby nie wskazują na potrzebę jego zastosowania oraz z wapnowaniem.

Dla praktyki Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia wymagane jest: 
  • wykonanie chemicznej analizy gleby pod względem składników pokarmowych (P, K i Mg) oraz pH;
  • opracowanie planu nawozowego z wyszczególnionymi dawkami składników pokarmowych (N, P, K i Mg);
  • przestrzeganie planu nawozowego z określonymi dawkami składników pokarmowych (można stosować ich mniej niż zostało to zawarte w planie);
  • rejestrowanie zabiegów agrotechnicznych za pomocą odpowiedniego formularza ARiMRu.

Apel KRiR

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do ministra rolnictwa Roberta Telusa o zmianę terminów sporządzania planów nawozowych. 
Nabór wniosków o dopłaty skończył się 30 czerwca. Rolnicy mają więc czas do 25 lipca na opracowanie planu lub muszą zrobić to do 30 września roku, w którym je złożyli w przypadku roślin ozimych. KRiR chce, aby termin ten został wydłużony do 15 października.


Zobacz także: Dopłaty bezpośrednie 2023: które ekoschematy wybrali rolnicy?


KRiR wie, że podczas wdrażania ekoschematu dotrzymywanie terminów jest istotne, jednak nie powinno to uniemożliwić rolnikom uzyskania płatności przez problemy z dostarczeniem dokumentów, którym nie zawinili. 

Skąd problemy z dostarczeniem próbek glebowych i planów nawożenia? 

Problemy te spowodowane są opóźnieniami w analizie próbek przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze. W okresie żniw gdy rośliny znikają z pól rolnicy mogą pobrać próbki glebowe do badań i dostarczyć je do OSChR-ów. Z tego powodu w tych instytucjach jest kumulacja zleceń do analizy, dlatego termin oczekiwania na wyniki się wydłuża. Dopiero po otrzymaniu wyników dotyczących zawartości składników pokarmowych  w glebie mogą być sporządzone plany nawozowe. To właśnie dlatego KRIR obawia się, że komplet dokumentów może nie zostać dostarczony do ARiMR w ostatecznym terminie.

Teresa Karwacka
Fot: Jan Józefowicz
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. luty 2024 12:36