StoryEditor

Dodatkowe dopłaty do utylizacji azbestu

W maju KRIR zwróciła się do NFOŚiGW o dodatkowe dopłaty do utylizacji azbestu. Związane jest to z zainteresowaniem ze strony rolników wymianą pokryć dachowych, które go zawierają. W pierwszym naborze złożono kilkadziesiąt tysięcy wniosków.
08.08.2023., 12:08h

Zwiększenie dopłat do utylizacji azbestu

W pierwszym naborze, który trwał od 17 października do 15 listopada 2022 r., rolnicy okazali duże zainteresowanie związane z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest. Wówczas wniosek złożyło aż 47 tys. osób, a koszt przedsięwzięcia wyniósł 588 mln zł. Problem pojawił się w przypadku utylizacji odpadów azbestowych – koszty za to ponosi gmina osoby wnioskującej. Z tego powodu KRIR wskazała, że musi zostać zwiększone wsparcie na ten cel.

Druga część programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

NFOŚiGW postanowił podzielić program priorytetowy „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na dwie części. Część druga ma zminimalizować oddziaływanie odpadów zawierających azbest na mieszkańców obszarów wiejskich. Przeznaczono na nią pulę pieniędzy w wysokości 200 mln zł.

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 285 714 Mg. W ramach tej części, organizowane będą działania w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z gospodarstw rolnych.

Kiedy można składać wnioski o dopłaty do utylizacji azbestu?

Nabór skierowany do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wfośigw) przeprowadzany był od 15 do 28 czerwca br. (lub do wyczerpania alokacji środków). Po pozytywnej ocenie wniosków NFOŚiGW będzie podpisywał umowy z wfośigw. Później będą przyjmować wnioski od gmin, czyli beneficjentów końcowych. Terminy ich składania i ich rozpatrywania określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które zostanie zamieszczone na stronie internetowej właściwego wfośigw.

Źródło: KRIR
Fot: envato.elements
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. maj 2024 12:27