StoryEditor

Ekochematy 2023: Jakie dokumenty i terminy przy stosowaniu i wymieszaniu nawozów naturalnych? Obornik, gnojowica, słoma

Po żniwach przyjdzie czas na realizację zobowiązań wynikających z zadeklarowanych we wniosku o dopłaty bezpośrednie ekoschematów. O jakich terminach i dokumentach pamiętać przy wariancie wymieszanie obornika, wymieszanie słomy, stosowanie naturalnych nawozów płynnych inaczej niż rozbryzgowo i w uproszczonych systemach uprawy? 
31.07.2023., 14:07h

Dla wielu zadeklarowanych w tegorocznych wnioskach ekoschematów, wraz z nadejściem żniw rozpoczyna się czas realizacji podjętych zobowiązań, a o niektórych musimy pamiętać aż do kolejnej kampanii obszarowej. Postaramy się zatem przybliżyć zasady dotyczące dokumentowania realizacji poszczególnych ekoschematów i terminy, o których nie można zapomnieć.

Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od jego aplikacji 

W przypadku tego wariantu mamy oczywiście obowiązek potwierdzenia, że zastosowany obornik został wymieszany z glebą w ciągu 12 godzin od jego aplikacji. Można to zrobić dwoma sposobami: albo wykonać zdjęcia geotagowane za pomocą aplikacji Mobilna ARiMR w trakcie rozrzucania obornika i jego mieszania z glebą, albo złożyć w Agencji oświadczenie o wymieszaniu obornika. W tym drugim przypadku mamy 14 dni od daty zastosowania obornika na złożenie oświadczenia. Korzystając z tej drugiej opcji, trzeba pamiętać jednak o obowiązku prowadzeniu ewidencji zabiegów agrotechnicznych wg wzoru ARiMR i oczywiście wpisaniu do tej ewidencji samego nawożenia obornikiem, jak i zabiegu jego wymieszania z glebą. Jeżeli nawożenie będzie wykonane obornikiem z zakupu, należy zadbać o dokument potwierdzający jego nabycie.

Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo

W tym ekoschemacie obowiązują identyczne zasady dokumentowania realizacji praktyki, jak w przypadku ekoschematu dotyczącego stosowania obornika.

Uproszczone systemy uprawy

W tym przypadku konieczne jest prowadzenie wspomnianego już wcześniej rejestru działań agrotechnicznych. Wypełniony rejestr trzeba przechowywać w gospodarstwie – nie ma obowiązku przedkładania go w Agencji, chyba że ta wezwie rolnika do jego dostarczenia.

Wymieszanie słomy z glebą

W tym przypadku, podobnie jak przy uproszczonych systemach uprawy, jedynym obowiązkiem dokumentacyjnym jest prowadzenie rejestru działań agrotechnicznych.

Jak składać dodatkowe dokumenty?

Oczywiście za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Po zalogowaniu się w aplikacji (tak samo, jak w przypadku składania wniosku o dopłaty), w widocznym po lewej stronie okna głównego menu wybieramy zakładkę „Dok. Uzupełniające”, gdzie mamy od razu możliwość dołączenia trzech rejestrów dotyczących wypasu oraz tzw. załączników niemerytorycznych dla kampanii 2023. I to właśnie wybierając opcję dodania załącznika niemerytorycznego otwieramy długą listę możliwych do dołączenia dodatkowych dokumentów, podobnie jak robiliśmy to dodając załączniki do wniosku o dopłaty bezpośrednie.

ig

fot. Sierszeńska, Pixabay

Ekoschematy 2023: Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – do kiedy?

Ekoschematy 2023: Międzyplony ozime i wsiewki śródplonowe – co trzeba zgłosić do ARiMR?

Ekoschematy 2023: Jak prowadzić rejestr zabiegów agrotechnicznych?

Grzegorz Ignaczewski
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski

redaktor „top agrar Polska”, ekonomista, specjalista w zakresie dopłat bezpośrednich, PROW i ekonomiki gospodarstw.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
08. grudzień 2023 05:55