StoryEditor

Ekoschematy: Wymieszanie obornika do 12 godzin po aplikacji. Do listy dodano poferment!

  W ramach Ekoschematu Rolnictwo Węglowe można były wybrać praktykę Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od jego aplikacji, za którą przysługiwały dwa punkty (200 zł). Rolnicy apelowali o zmianę przepisów i uwzględnienie na liście nawozów naturalnych pofermentu.
29.08.2023., 12:08h

Poferment jest coraz powszechniej stosowany w gospodarstwach, gdzie utrzymywane są krowy mleczne lub trzoda chlewna (biogazownia rolnicza, produkcja separatu na legowiska). Jest to bardzo wartościowy nawóz naturalny, nie odbiegający jakością od obornika, gnojowicy czy pomiotu kurzego.

Punkty za realizację praktyki Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji są przyznawane do powierzchni gruntów ornych, jeżeli rolnik wymiesza obornik z glebą, przy czym zabieg przyorania obornika uznaje się za równoważny z jego wymieszaniem z glebą. Dopuszczalne jest zarówno wiosenne jak i ,,pożniwne” stosowanie tej praktyki w kontekście łączenia jej czy następstwa praktyki ,,Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe”.

Warto przypomnieć, że rolnik na potwierdzenie realizacji praktyki Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji, przesyła z wykorzystaniem aplikacji Mobilna ARiMR, udostępnionej przez Agencję, zdjęcia geotagowane potwierdzające realizację praktyki w wymaganym czasie, na podstawie których jest możliwe potwierdzenie zrealizowania praktyki. Po wielu apelach rolników, że nie każdy z nich potrafi lub może wykonać takie zdjęcie beneficjent może złożyć do ARiMR oświadczenie o wykonaniu praktyki do 14 dni po wykonaniu zabiegu, którego wzór zamieszczony jest na stronie ARiMR, oraz musi prowadzić rejestr zabiegów agrotechnicznych, z którego zapisów wynika, że praktyka została terminowo wykonana.

Ponadto w przypadku gdy rolnik na potrzeby realizacji praktyki nabył obornik, jest zobowiązany posiadać imienny dokument potwierdzający zakup obornika lub inny dokument potwierdzający jego nabycie.

Jak składać dodatkowe dokumenty?

Dokumenty dodatkowe składamy za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Po zalogowaniu się w aplikacji (tak samo, jak w przypadku składania wniosku o dopłaty), w widocznym po lewej stronie okna głównego menu wybieramy zakładkę „Dok. Uzupełniające”, gdzie mamy od razu możliwość dołączenia trzech rejestrów dotyczących wypasu oraz tzw. załączników niemerytorycznych dla kampanii 2023. I to właśnie wybierając opcję dodania załącznika niemerytorycznego otwieramy długą listę możliwych do dołączenia dodatkowych dokumentów, podobnie jak robiliśmy to dodając załączniki do wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Poferment będzie zaliczany do tej praktyki

W minionym naborze wniosków nie był uwzględniany poferment, jako alternatywa obornika czy pomiotu kurzego. Wywołało to niezadowolenie wśród hodowców utrzymujących bydło i trzodę na rusztach. Centralny Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Brwinowie podał, że od nowej kampanii będzie taka możliwość.

- Uprzejmie informujemy, że finalizowane są prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie ekoschematów obszarowych. W odniesieniu do wersji konsultowanej w ramach konsultacji zewnętrznych projekt został uzupełniony o poniższą kwestię: Uwzględniono produkty pofermentacyjne – ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu (Dz. U. poz. 1597), zmieniła m.in. ustawę o nawozach i nawożeniu wprowadzając definicję produktu pofermentacyjnego. W związku z tym w rozporządzeniu ekoschematowym dopuszczono możliwość wykorzystania produktu pofermentacyjnego na potrzeby realizacji praktyki Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji oraz praktyki Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo. Tym samym rolnik stosujący produkty pofermentacyjne spełniające określone warunki będzie mógł wnioskować o przyznanie punktów za realizację ww. praktyk – podał CDR.

Ekoschematy: Czy poferment z biogazowni jest traktowany jako nawóz naturalny płynny?

dkol na podst. CDR/gov.pl/archiwum TAP
fot. Bromberek
Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
09. grudzień 2023 23:44