Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Uprawa>

Poferment z biogazowni jako alternatywa nawozów

Obrazek

Agresja Rosji na Ukrainę wymusza szukania alternatywnych źródeł nawożenia. Czy skuteczną alternatywą może być poferment z biogazowni?

wk9 czerwca 2022, 10:36

Sprawą wykorzystania pofermentu z biogazowni jako alternatywy dla nawozów mineralnych zainteresowała się posłanka Hanna Gil-Piątek, która złożyła w tej sprawie interpelację do Sejmu.

Szukanie tańszych alternatyw

Posłanka zauważyła, że wojna na Wschodzie doprowadziła do deficytu składników do nawozów oraz wielokrotny wzrost cen dla polskiego rolnika.
- Poferment jako produkt uboczny przy krajowej produkcji biogazu i biometanu staje się realną odpowiedzią na kryzys nawozowy. Nawożenie jest jednym z kluczowych aspektów w kontekście poprawy ilości i jakości plonów, a rodzaj i ilość stosowanych nawozów ma znaczenie również w aspekcie ekonomicznym, a nie tylko środowiskowym. W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się pofermentowi, produktowi ubocznemu pochodzącemu z biogazowni/biometanowni. Zainteresowanie wynika z jego właściwości nawozowych i dużego potencjału plonotwórczego jak i przede wszystkim niskich kosztów jego produkcji. Mając na uwadze wzrost cen nawozów mineralnych, szczególnie od 2021 roku, poferment należałoby traktować jako alternatywne źródło składników pokarmowych, możliwe do wykorzystania w produkcji roślinnej – napisała posłanka H. Gill-Piątek, która zapytała ministerstwo rolnictwa jakie działania podejmuje aby upowszechnić tę formę nawożenia oraz budowę biogazowni przez sektor rolno-przetwórczy.

Poferment legalnym nawozem

W odpowiedzi MRiRW poinformowało, że zgodnie z przepisami poferment z biogazowni jest odpadem i jako odpad może być wykorzystywany rolniczo do celów nawożenia. Przepisy umożliwiają wprowadzanie do obrotu pofermentu z biogazowni w tym biogazowni rolniczych jako nawozu organicznego lub organicznego środka poprawiającego właściwości gleby po uzyskaniu pozwolenia ministra rolnictwa.

Poferment z biogazowni po przejściu procedury oceny i dopuszczenia do obrotu jako nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby oraz uzyskaniu pozwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przestaje być odpadem i występuje w obrocie handlowym jako pełnowartościowy produkt. Produkty pofermentacyjne dopuszczone do obrotu na podstawie bezterminowego pozwolenia powinny charakteryzować się zachowaniem odpowiednich parametrów jakościowych oraz stałym powtarzalnym składem.

Nadzór nad prawidłowością wprowadzania do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, w tym środków poprawiających właściwości gleby sprawuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Tak, ale …

Ale ministerstwo rolnictwa zwróciło także uwagę na jeden bardzo ważny fakt.
- Odnosząc się do pytania dotyczącego możliwości wykorzystania pofermentu z biogazowni jako alternatywy dla nawozów mineralnych, należy mieć na uwadze fakt, że zawartość azotu w pofermencie z biogazowni oscyluje w granicach zaledwie kilku procent (zwykle 1 – 3%), co z oczywistych względów może stanowić jedynie uzupełnienie tego składnika w stosunku do azotowych nawozów mineralnych, w których zawartość azotu dochodzi do kilkudziesięciu procent. Pomimo tego, że zawartość azotu w pofermencie nie jest wysoka, ilość w jakiej nawozy tego typu są dostępne dla rolników umożliwia traktowanie pofermentu jako alternatywnego materiału nawozowego – napisał w odpowiedzi na interpelację wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski.

Na temat szczegółowej zawartości składników takich jak azot, fosfor czy potas przeczytasz TUTAJ. Jeżeli natomiast szukasz więcej informacji na ten temat kliknij TUTAJ. 

wk
Fot. archiwumWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)