StoryEditor

Hodujesz drób? Nie przegap wsparcia finansowego

Można składać wnioski o wsparcie finansowe dla producentów rolnych, którzy ponieśli straty finansowe w czasie wyłączenia gospodarstwa z produkcji drobiarskiej. Wsparcie jest udzielane w zawiązku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w okresie od 3 grudnia 2016 r. do 16 marca 2017 r.
21.06.2019., 12:06h
Wnioski o wsparcie finansowe można składać od 15 czerwca do 8 lipca 2019 r. Przedmiotowe wsparcie udzielane jest w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego, ustanowionych w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/1507 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce (Dz. U. L 255 z 11.10.2018, s.7).

Wnioski należy składać we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania lub siedziby producenta rolnego Oddziale Regionalnym ARiMR. Formularz o udzielenie wsparcia znajduje się na stronie Agencji w zakładce wszystkie aktualności.

Wsparcie finansowe w ramach „Nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorze jaj i mięsa drobiowego” w 50% jest finansowane ze środków krajowych, a w pozostałej części z budżetu UE. Maksymalna kwota wsparcia z UE może wynosić 1,41 mln euro.

Środki finansowe będą wypłacane w terminie 21 dni od dnia wydania decyzji administracyjnej o udzieleniu wsparcia, lecz nie później niż do 30 września 2019 r.  Oprac. dkd
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. marzec 2024 08:38