StoryEditor

Kończy się nabór w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z obszaru D. Co zrobić, aby otrzymać wsparcie?

Trwa nabór w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z obszaru D, dzięki której można ubiegać się o nawet 600 tys. zł wsparcia. Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z ich rozwojem, mogą starać się o nie do 19 lipca 2023 r.
18.07.2023., 11:07h

Kto może starać się o pomoc finansową w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z obszaru D?

O to wsparcie w ARiMR mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnie wnioskujące, wspólnicy spółek cywilnych, osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego i oddziały przedsiębiorcy zagranicznego. Należy jednak pamiętać, że inwestycje trwale związane z gruntem lub nieruchomością nie mogą być realizowane przez osoby wspólnie wnioskujące.

Dodatkowo wnioskodawca musi posiadać nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej lub gospodarstwo rolne o wielkości od 1 ha do nie więcej niż 300 ha. Ich wielkość ekonomiczna powinna mieścić się od 13 tys. euro do 200 tys. euro. W gospodarstwie wnioskodawcy musi być prowadzona zarobkowa działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej.

O wsparcie mogą się ubiegać ci sami beneficjenci, którzy korzystali już z niego w obszarach A, B, C, o ile nie wyczerpali swojej puli. Jeżeli rolnik składał wniosek w obszarze B i nie wykorzystał całej kwoty (600 tys. zł), to w np. obszarze D może złożyć w tym naborze wniosek o pozostałe środki.

Jak składać wniosek o pomoc finansową w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z obszaru D?

Dokumenty można składać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Można dostarczyć je osobiście lub przez pełnomocnika. Mogą one zostać wysłane poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną na Poczcie Polskiej lub za pomocą platformy ePUAP. Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc są dostępne do pobrania na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Co wchodzi w obszar D „Modernizacji gospodarstw rolnych”?

W ramach tego obszaru można realizować inwestycje związane z zakupem nowych maszyn rolniczych, urządzeń rolniczych, wyposażenia do produkcji rolnej, a także budową, remontem połączonym z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej.

Pomoc przyznawana jest także na zakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat.

Ponadto można złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, jeżeli będzie ona wykorzystywana na pokrycie potrzeb związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Z tej pomocy mogą również skorzystać osoby, które otrzymały już wsparcie z programu „Zielona energia dla wsi”.

Jakie dofinansowanie można otrzymać w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z obszaru D?

Standardowy poziom dofinansowania to 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. O 60 proc. mogą ubiegać się młodzi rolnicy lub kilku gospodarzy, wspólnie starający się o fundusz.

Minimalny poziom kosztów kwalifikowanych musi być wyższy niż 50 tys. zł. Jeden wnioskodawca i jedno gospodarstwo może otrzymać nawet 600 tys. zł., jeżeli zaplanowane przedsięwzięcia związane są z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub magazynów paszowych, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca.

W pozostałych przypadkach limit to 250 tys. zł.

Jaka jest kolejność przysługiwania pomocy?

O uzyskaniu pomocy finansowej decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych za uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości, budowę lub modernizację budynków inwentarskich i magazynów paszowych czy wiek wnioskodawcy. Większą szansę na otrzymanie wsparcia mają inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobiegające zmianom klimatu i te, które są związane ze zwiększeniem skali produkcji lub zmianą jej profilu.

Bieżące statystyki pokazują, że w tym naborze gospodarze ubiegają się o ok. 481 mln zł, a do ARiMR wpłynęło ponad 2900 wniosków.

 oprac. Teresa Karwacka
Źródło: ARiMR

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. maj 2024 11:09